Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 20 maja 2021 r. - Bruksela
 Odwrócenie tendencji demograficznych w regionach UE za pomocą instrumentów polityki spójności
 Wpływ przepisów unijnych na swobodny przepływ pracowników i usług: wewnątrzunijna mobilność zawodowa jako narzędzie dopasowania umiejętności do potrzeb rynku
 Przyspieszanie postępu i zwalczanie nierówności, tak aby AIDS przestał być zagrożeniem dla zdrowia publicznego do 2030 r.
 Jeńcy wojenni pojmani w czasie ostatniego konfliktu między Armenią i Azerbejdżanem
 Sytuacja na Haiti
 Sytuacja w Czadzie
 Ochrona środowiska – rozporządzenie w sprawie konwencji z Aarhus ***I
 Chińskie kontrsankcje wobec organów UE oraz posłów do PE i do parlamentów państw członkowskich
 Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Sprawa C-311/18
 Prawo Parlamentu do informacji na temat bieżącej oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności
 Wstępne sprawozdanie w sprawie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej
 Odpowiedzialność przedsiębiorstw za szkody w środowisku
 Nowe sposoby legalnej migracji zarobkowej
 Cyfrowa przyszłości Europy: jednolity rynek cyfrowy i wykorzystywanie AI z korzyścią dla europejskich konsumentów
Teksty (553 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności