Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Štvrtok, 20. mája 2021 - Brusel
 Zvrátenie demografických trendov v regiónoch EÚ pomocou nástrojov politiky súdržnosti
 Vplyv pravidiel EÚ na voľný pohyb pracovníkov a služieb: mobilita pracovnej sily v rámci EÚ ako nástroj na zosúladenie potrieb trhu práce a zručností
 Urýchlenie pokroku a riešenie nerovností s cieľom vykoreniť do roku 2030 AIDS ako hrozbu pre verejné zdravie
 Vojnoví zajatci po najnovšom konflikte medzi Arménskom a Azerbajdžanom
 Situácia na Haiti
 Situácia v Čade
 Životné prostredie: nariadenie o Aarhuskom dohovore ***I
 Odvetné čínske sankcie proti subjektom EÚ a poslancom Európskeho parlamentu a národných parlamentov
 Komisár pre ochranu údajov/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems (Schrems II) - vec C-311/18
 Právo Európskeho parlamentu na informácie o prebiehajúcom hodnotení národných plánov obnovy a odolnosti
 Agentúra Európskej únie pre základné práva: predbežná správa
 Zodpovednosť spoločností za škody na životnom prostredí
 Nové spôsoby legálnej migrácie pracovných síl
 Digitálna budúcnosť Európy: digitálny jednotný trh a používanie umelej inteligencie pre európskych spotrebiteľov
Texty (542 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia