Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/3019(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0589/2021

Разисквания :

PV 16/12/2021 - 6.2
CRE 16/12/2021 - 6.2

Гласувания :

PV 16/12/2021 - 9
PV 16/12/2021 - 15
CRE 16/12/2021 - 9

Приети текстове :

P9_TA(2021)0510

Приети текстове
PDF 157kWORD 51k
Четвъртък, 16 декември 2021 г. - Страсбург
Положението в Куба, и по-специално случаите на Хосе Даниел Ферер, жената в бяло Аймара Нието, Майкел Кастильо, Луис Роблес, Феликс Наваро, Луис Мануел Отеро, пастор Лоренцо Фахардо, Анди Дюние Гарсия и Юниор Гарсия Агилера
P9_TA(2021)0510RC-B9-0589/2021

Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2021 г. относно положението в Куба, по-специално случаите на Хосе Даниел Ферер, Аимара Нието („Дами в бяло“), Майкел Кастильо, Луис Роблес, Феликс Наваро, Луис Мануел Отеро, пастор Лоренцо Росалес Фахардо, Анди Дуниер Гарсия и Юниор Гарсия Агилера (2021/3019(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Куба, и по-специално резолюцията си от 16 септември 2021 г. относно репресиите на правителството срещу протестите и гражданите в Куба(1),

–  като взе предвид Споразумението за политически диалог и сътрудничество (СПДС) между Европейския съюз и Куба, подписано през декември 2016 г. и прилагано временно от 1 ноември 2017 г. насам(2),

–  като взе предвид изявлението от 14 ноември 2021 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно решението за отнемане на акредитациите на журналисти от агенция EFE,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права и други международни договори и инструменти в областта на правата на човека,

–  като взе предвид изявлението от 29 ноември 2021 г. на Междуамериканската комисия по правата на човека и Службата на специалния докладчик относно свободата на изразяване относно репресивните действия на държавата, които попречиха на гражданското шествие, свикано на 15 ноември 2021 г. в Куба,

–  като взе предвид изявлението от 8 декември 2021 г. на няколко творци, съвместно с PEN International, PEN America’s Artists at Risk Connection и Human Rights Watch относно прекратяването на репресиите срещу хора на изкуството в Куба,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, по която Куба е страна,

–  като взе предвид писмото от 10 май 2021 г. от заместник изпълнителния директор на ЕСВД за Северна и Южна Америка до представители на гражданското общество относно тяхното участие в изпълнението на Споразумението за политически диалог и сътрудничество (ARES(2021)247104),

–  като взе предвид определението за „организация на гражданското общество“, публикувано на уебсайта на Официален вестник на Европейския съюз (EUR-Lex),

–  като взе предвид Конституцията на Куба и Наказателния кодекс на Куба,

–  като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че на 11 юли 2021 г. в повече от 50 града на острова се проведоха големи демонстрации за мирен протест срещу тежката социално-икономическа криза, хроничния недостиг на лекарства и други основни стоки и системните ограничения на правата на човека; като има предвид, че тези оплаквания, успоредно с COVID-19, доведоха до увеличаване на исканията за граждански и политически права и за демокрация; като има предвид, че в отговор на демонстрациите кубинското правителство систематично е предприемало действия срещу протестиращи, политически дисиденти, религиозни лидери, активисти за правата на човека и независими творци, наред с другите, някои от които са носители на наградата „Сахаров“, заради тяхната мирна активност за подкрепа на демокрацията и в областта на правата на човека; като има предвид, че според сведенията десетки са били произволно арестувани, задържани или поставени под домашен арест, подложени на постоянно наблюдение и изправени пред фалшиви и основаващи се на злоупотреба обвинения;

Б.  като има предвид, че Хосе Даниел Ферер, Аимара Нието („Дами в бяло“), Майкел Кастильо, Луис Роблес, Феликс Наваро, Луис Мануел Отеро, пастор Лоренцо Росалес Фахардо, Анди Дуниер Гарсия и Юниор Гарсия Агилера са само няколко примера за стотиците кубинци, изправени пред несправедливостта и репресиите, наложени от кубинския режим;

В.  като има предвид, че лицата, които са били произволно лишени от свобода, са обект на непрекъсната изолация, включително престой в наказателни килии, жестоки изтезания и нечовешко и унизително отношение без достъп до техните адвокати и подходящо медицинско лечение; като има предвид, че някои от тях са задържани в затвори далеч от домовете си, което пречи на семействата им да ги посещават; като има предвид, че някои от задържаните имат здравни проблеми, което прави освобождаването им особено неотложно;

Г.  като има предвид, че много други, които са избягали от страната или са били принудени да напуснат страната, не са получили разрешение да се завърнат и ще останат в изгнание в обозримо бъдеще; като има предвид, че престъплението принудително експатриране на дисиденти в Куба вече беше осъдено от четирима докладчици на ООН;

Д.  като има предвид, че на 21 септември 2021 г. платформата Archipiélago и други групи на гражданското общество публично и прозрачно поискаха разрешение от компетентните органи за провеждане на мирна демонстрация на 15 ноември 2021 г. в подкрепа на зачитането на правата на човека и освобождаването на политическите затворници в страната; като има предвид, че кубинските органи забраниха планираните протести, като ги считат за незаконни и не признават легитимността на посочените причини за демонстрацията;

Е.  като има предвид, че в навечерието на мирните демонстрации, насрочени за 15 ноември 2021 г., кубинските органи отнеха акредитациите на журналистите, работещи за испанската прес агенция EFE в страната с ясното намерение за спиране на потока от открити и точни новини от острова;

Ж.  като има предвид, че кубинската държава е задължена да признава, защитава и гарантира правото на мирни събрания и свободата на изразяване, без дискриминация въз основа на политически възгледи; като има предвид, че е от съществено значение служителите на държавните правоприлагащи органи да действат при стриктно спазване на международните стандарти за правата на човека при спазване на принципите на законност, извънреден характер, пропорционалност и необходимост;

З.  като има предвид, че на 5 юли 2017 г. Парламентът даде одобрението си за Споразумението за политически диалог и сътрудничество, с ясни условия, свързани с подобряването на състоянието на правата на човека и демокрацията в Куба, които включват клауза за временно прекратяване в случай на нарушение на разпоредбите относно правата на човека; като има предвид, че на 26 февруари 2021 г. ЕС и Куба проведоха третия си официален диалог по правата на човека в съответствие със Споразумението за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба; като има предвид, че двете страни обсъдиха въпроса за свободата на мирни събрания и на сдружаване; като има предвид, че ЕС подчерта, в съответствие с международното право в областта на правата на човека, че е важно да се даде възможност на всички граждани да играят активна роля в обществото посредством организациите и сдруженията на гражданското общество; като има предвид, че ЕС припомни необходимостта от спазване на задълженията съгласно международното право в областта на правата на човека;

И.  като има предвид, че всеки един политически диалог трябва да включва пряко и активно участие на независимото гражданско общество и всички политически представители на опозицията без ограничения, както се подчертава в член 36 от Споразумението за политически диалог и сътрудничество;

Й.  като има предвид, че Европейският парламент многократно е осъждал нарушенията на правата на човека в Куба, като е подчертавал нарушенията на разпоредбите на член 1, параграф 5, член 2, буква в), член 5, член 22 и член 43, параграф 2 от Споразумението за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба, подписано през 2016 г., в които кубинското правителство се ангажира да зачита правата на човека;

К.  като има предвид, че Парламентът присъди своята награда „Сахаров“ за свобода на мисълта на кубински активисти трикратно: Освалдо Пая през 2002 г., „Дамите в бяло“ през 2005 г. и Гийермо Фариняс през 2010 г.; като има предвид, че носителите на наградата „Сахаров“ и техните роднини са все още редовно подлагани на тормоз и заплахи и биват възпрепятствани да напуснат страната и да участват в международни събития; като има предвид, че на 8 декември 2021 г. лауреатите на наградата „Сахаров“ Берта Солер, ръководител на движението „Дами в бяло“, и Гийермо Фариняс изпратиха писмо до върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, в което предлагат да се откажат от наградата, ако в близкото бъдеще гражданското общество продължи да бъде изоставено от ЕСВД, докато в Куба се извършват престъпления срещу човечеството; като има предвид, че на 9 декември 2021 г. Гийермо Фариняс беше отвлечен и отведен в болница против волята му;

1.  осъжда най-категорично системните злоупотреби срещу протестиращите, политическите дисиденти, религиозните лидери, активистите в областта на правата на човека и независимите творци, наред с другото, включително тяхното произволно задържане и неправомерните ограничения върху техните движения и комуникации, като например домашни арести и наблюдение, както и изтезанията и малтретирането, извършвани от кубинското правителство;

2.  призовава за незабавното и безусловно освобождаване на Хосе Даниел Ферер, Аимара Нието („Дами в бяло“), Майкел Кастильо, Луис Роблес, Феликс Наваро, Луис Мануел Отеро, пастор Лоренцо Росалес Фахардо и Анди Дуниер Гарсия, както и на всички лица, задържани за упражняване на правото им на свобода на изразяване и мирни събрания; призовава кубинските органи да снемат неправомерните наказателни обвинения и да позволят на хората в изгнание да се завърнат в своята страна, включително например Юниор Гарсия; осъжда използването на системно принудително експатриране въз основа на съвестта от страна на кубинското правителство; осъжда неотдавнашното отвличане и произволно задържане на лауреата на наградата „Сахаров“ Гийермо Фариняс и, въпреки неотдавнашното му освобождаване, призовава за прекратяване на редовните и продължаващи произволни арести и тормоз, на които е подложен;

3.  осъжда изтезанията, нечовешкото и унизително отношение и малтретирането, извършвани от кубинските органи; призовава за бързо и безпристрастно разследване на такива случаи и за незабавен достъп на семействата на жертвите и за предоставяне на медицински грижи на жертвите по техен избор;

4.  призовава за предоставяне на надеждни гаранции за право на справедлив съдебен процес и за независимостта на съдебната система и призовава за гарантиране, че лицата, лишени от свобода, имат достъп до независим адвокат;

5.  настоятелно призовава кубинските органи незабавно да сложат край на политиката на репресии, която поддържа култура на страх и спъва всички форми на диалог, както и свободата на изразяване и на събрания; осъжда продължаващите репресивни и сплашващи стратегии на Куба, насочени към възпрепятстване на каквито и да било инициативи на гражданското общество в подкрепа на демокрацията, като например гражданското шествие, свикано на 15 ноември 2021 г., което не се състоя в резултат на заплахи, тормоз, обсади, задържания и няколко други репресивни действия срещу цивилното население; подчертава, че основните права, като свободата на изразяване на мнение, свободата на сдружаване и свободата на събрания, трябва винаги да бъдат утвърждавани и зачитани; призовава кубинските органи да осигурят и гарантират правото на свобода на изразяване, на сдружаване и на мирни събрания по всяко време, като позволят мирни демонстрации в страната;

6.  настоява кубинските органи да гарантират спазването на икономическите, социалните и културните права на населението, за да се отговори на необходимостта от по-голям достъп до храна и лекарства и да се осигури ефективен отговор на пандемията от COVID-19;

7.  призовава кубинските органи незабавно да предоставят достъп до страната на специалния докладчик на ООН относно правото на свобода на убеждение и на изразяване и на специалния докладчик на ООН относно положението на защитниците на правата на човека, за да документират положението с правата на човека в Куба;

8.  призовава отново държавите членки, ЕСВД и нейната делегация в Куба да осъдят категорично и публично произволното задържане и изолация на г-н Ферер, г-жа Нието, г-н Кастильо, г-н Отеро, г-н Роблес, г-н Наваро, пастор Росалес Фахардо, г-н Гарсия Лоренцо и стотици мирни демонстранти, лишени от свобода вследствие на демонстрациите от 11 юли и 15 ноември 2021 г., както и да предприемат всички необходими действия за защита на демокрацията и правата на човека; изпраща най-твърдата си подкрепа за хората на изкуството, принудени да напуснат страната, и за журналистите, защитниците на правата на човека и социалните и политическите активисти, намиращи се в положение на принудително изгнание от Куба, като например г-н Гарсия Агилера;

9.  изисква от кубинските органи да предоставят достъп на делегация на ЕС и на представители на държавите членки, както и на независими организации за защита на правата на човека, които да наблюдават съдебните процеси и да посетят в затвора стотици активисти и обикновени кубинци, които продължават да бъдат задържани заради упражняването на правото си на свобода на изразяване и на събрания, включително на обвинените по разпоредби на Наказателния кодекс, като например за „оскърбление“, „съпротива“ и „подбуждане към извършване на престъпление“, наред с други обвинения;

10.  призовава настоятелно кубинското правителство да приведе политиката си в областта на правата на човека в съответствие с международните стандарти, определени в хартите, декларациите и международните инструменти, по които Куба е страна, и да позволи на гражданското общество и опозиционните политически участници да участват активно в политическия и социалния живот без ограничения, като същевременно гарантират и прилагат основните свободи; призовава кубинските органи да се вслушат в гласа на своите граждани и да се включат в демократичен национален процес;

11.  осъжда произволното отнемане на акредитацията на журналистите на агенция EFE и всички произволни ограничения върху работата на международните и кубинските прескореспонденти;

12.  припомня силната си подкрепа за защитниците на правата на човека в Куба и тяхната работа; призовава всички представители на държавите членки да повдигнат въпроси, свързани с правата на човека, и да засилят подкрепата си за истинско и независимо гражданско общество по време на посещенията на кубинските органи, както и да се срещнат с лауреатите на наградата „Сахаров“ при посещенията си в Куба, за да се гарантира последователното вътрешно и външно прилагане на политиката на ЕС в областта на правата на човека, като по този начин се засили участието на независими представители на гражданското общество и се подобри работата на защитниците на правата на човека; изразява съжаление относно факта, че кубинските и европейските независими представители на гражданското общество бяха изключени от участие в диалога, който е задължителен съгласно разпоредбите на Споразумението за политически диалог и сътрудничество; изразява съжаление относно различията в позициите и политиките относно Куба между ЕСВД и Европейския парламент и настоятелно призовава ЕСВД да не изоставя гражданското общество на Куба;

13.  изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че кубинските органи отказват да позволят на Европейския парламент, на неговите делегации и на някои политически групи да посетят Куба, въпреки че Парламентът даде одобрението си за Споразумението за политически диалог и сътрудничество; призовава органите незабавно да позволят влизането в страната;

14.  подчертава задължението на всички страни да изпълняват обвързващите разпоредби на Споразумението за политически диалог и сътрудничество и резолюцията от 5 юли 2017 г.; в този контекст припомня, че всякакъв диалог между Европейския съюз и кубинското гражданско общество относно възможностите за финансиране трябва да се провежда изключително с независими организации на гражданското общество, като се гарантира, че средствата не допринасят за финансирането на кубинския режим и че те са насочени към подобряване на жизнения стандарт на кубинския народ;

15.  изразява съжаление, че въпреки приемането на Споразумението за политически диалог и сътрудничество положението с демокрацията и правата на човека не се е подобрило, а напротив, сериозно се е влошило; припомня, че с оглед на Споразумението за политически диалог и сътрудничество Куба трябва да зачита и укрепва принципите на правовата държава, демокрацията и правата на човека; изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че всички горепосочени случаи съставляват допълнителни и постоянни нарушения на споразумението;

16.  призовава отново Съвета да приеме санкции срещу лицата, отговорни за продължаващите нарушения на правата на човека в Куба;

17.  припомня, че Споразумението за политически диалог и сътрудничество включва т.нар. „клауза за правата на човека“, която е стандартен съществен елемент от международните споразумения на ЕС и позволява временно спиране на изпълнението на споразумението в случай на нарушения на разпоредбите относно правата на човека;

18.  призовава отново Европейския съюз да задейства член 85, параграф 3, буква б), за да призове за незабавно заседание на съвместния комитет на основание нарушения на споразумението от страна на кубинското правителство, които съставляват „особено спешен случай“, който може да доведе до спиране на действието на споразумението поради непрекъснати, сериозни и съществени нарушения на демократичните принципи и незачитане на всички основни права на човека и основни свободи, както е посочено във Всеобщата декларация за правата на човека, които съставляват съществен елемент от настоящото споразумение, както е посочено в член 1, параграф 5, а също и поради непредприемане на корективни мерки въпреки многобройните призиви за това;

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителството и на Националното събрание на народната власт на Куба, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Комисията, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Върховния комисар по правата на човека на ООН и на правителствата на държавите – членки на Общността на латиноамериканските и карибските държави.

(1) Приети текстове, P9_TA(2021)0389.
(2) ОВ L 337 I, 13.12.2016 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 24 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност