Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/3019(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0589/2021

Rozpravy :

PV 16/12/2021 - 6.2
CRE 16/12/2021 - 6.2

Hlasovanie :

PV 16/12/2021 - 9
PV 16/12/2021 - 15
CRE 16/12/2021 - 9

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0510

Prijaté texty
PDF 146kWORD 49k
Štvrtok, 16. decembra 2021 - Štrasburg
Situácia na Kube, najmä prípady Josého Daniela Ferrera, členky hnutia Ženy v bielom Aymary Nietovej, Maykela Castilla, Luisa Roblesa, Félixa Navarra, Luisa Manuela Otera, reverenda Lorenza Fajarda, Andyho Duniera Garcíu a Yuniora Garcíu Aguileru
P9_TA(2021)0510RC-B9-0589/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2021 o situácii na Kube, najmä o prípadoch Josého Daniela Ferrera, členky hnutia Ženy v bielom Aymary Nietovej, Maykela Castilla, Luisa Roblesa, Félixa Navarra, Luisa Manuela Otera, reverenda Lorenza Rosalesa Fajarda, Andyho Duniera Garcíu a Yuniora Garcíu Aguileru (2021/3019(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kube, najmä na uznesenie zo 16. septembra 2021 o zásahu vlády proti protestom a občanom na Kube(1),

–  so zreteľom na dohodu o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a Kubou, podpísanú v decembri 2016 a predbežne vykonávanú od 1. novembra 2017(2),

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“) zo 14. novembra 2021 o rozhodnutí odňať novinárom španielskej spravodajskej agentúry EFE akreditáciu,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, a ďalšie medzinárodné zmluvy a nástroje týkajúce sa ľudských práv,

–  so zreteľom na vyhlásenie Medziamerickej komisie pre ľudské práva a Úradu osobitného spravodajcu pre slobodu prejavu z 29. novembra 2021 o represívnych opatreniach štátu, ktoré zabránili občianskemu pochodu zvolanému na 15. novembra 2021 na Kube,

–  so zreteľom na vyhlásenie z 8. decembra 2021 o ukončení represií voči umelcom na Kube, ktoré vydali niekoľkí umelci spolu s Medzinárodným PEN klubom, organizáciou Amerického PEN klubu Artists at Risk Connection a organizáciou Human Rights Watch,

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorého zmluvnou stranou je Kuba,

–  so zreteľom na list zástupcu výkonného riaditeľa ESVČ pre Ameriku z 10. mája 2021 adresovaný zástupcom občianskej spoločnosti o ich zapojení do vykonávania dohody o politickom dialógu a spolupráci (ARES(2021)247104),

–  so zreteľom na vymedzenie pojmu „organizácia občianskej spoločnosti“ uverejnené na webovej stránke Úradného vestníka Európskej únie (EUR-Lex),

–  so zreteľom na ústavu Kuby a jej trestný zákonník,

–  so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 11. júla 2021 sa vo viac ako 50 mestách na ostrove uskutočnili prelomové demonštrácie s cieľom pokojne protestovať proti zúfalej sociálno-ekonomickej kríze, chronickému nedostatku liekov a iného základného tovaru a systematickému obmedzovaniu ľudských práv; keďže tieto závažné skutočnosti viedli zároveň s ochorením COVID-19 k nárastu požiadaviek občianskych a politických práv a demokracie; keďže v reakcii na tieto demonštrácie sa kubánska vláda systematicky zameriavala na demonštrantov, politických disidentov, náboženských vodcov, ľudskoprávnych aktivistov a nezávislých umelcov, z ktorých niektorí sú držiteľmi Sacharovovej ceny, za to že mierovou cestou podporujú demokraciu, a za ich aktivizmus v oblasti ľudských práv; keďže niekoľko desiatok ich bolo údajne svojvoľne zatknutých, zadržaných alebo umiestnených do domáceho väzenia pod nepretržitým dohľadom a čelí falošným obvineniam z trestnej činnosti založeným na zneužití moci;

B.  keďže José Daniel Ferrer, členka hnutia Ženy v bielom Aymara Nieto, Maykel Castillo, Luis Robles, Félix Navarro, Luis Manuel Otero, reverend Lorenzo Rosales Fajardo, Andy Dunier García a Yunior García Aguilera predstavujú len zopár príkladov zo stoviek Kubáncov, ktorí čelia nespravodlivosti a represii zo strany kubánskeho režimu;

C.  keďže tí, ktorí boli svojvoľne uväznení, sú v nepretržitej izolácii vrátane umiestnenia v cele slúžiacej na výkon trestu, sú vystavení krutému mučeniu a neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu bez možnosti kontaktu so svojimi právnikmi a riadneho lekárskeho ošetrenia; keďže niektorí z nich sú zadržiavaní vo väzniciach ďaleko od svojich domovov, čo ich rodinám bráni, aby ich navštívili; keďže niektoré zadržiavané osoby majú zdravotné problémy, a preto je ich prepustenie mimoriadne naliehavé;

D.  keďže mnohým ďalším, ktorí utiekli z krajiny alebo ju museli opustiť, nebol umožnený návrat a v blízkej budúcnosti zostanú v exile; keďže štyria spravodajcovia OSN už odsúdili trestný čin núteného vyhostenia disidentov z Kuby;

E.  keďže 21. septembra 2021 platforma Archipiélago a ďalšie skupiny občianskej spoločnosti verejne a transparentne požiadali príslušné orgány o povolenie uskutočniť 15. novembra 2021 pokojnú demonštráciu na podporu dodržiavania ľudských práv a prepustenia politických väzňov v krajine; keďže kubánske orgány plánované protesty zakázali, pretože ich považovali za nezákonné a neuznali legitímnosť uvedených dôvodov demonštrácie;

F.  keďže v predvečer pokojných demonštrácií naplánovaných na 15. novembra 2021 kubánske orgány odobrali akreditáciu novinárom, ktorí v krajine pracujú pre španielsku spravodajskú agentúru EFE, s jasným cieľom zastaviť tok otvorených a presných správ z ostrova;

G.  keďže kubánsky štát je povinný uznať, chrániť a zabezpečiť práva na pokojné zhromažďovanie a slobodu prejavu bez diskriminácie na základe politických názorov; keďže je nevyhnutné, aby úradníci štátnych orgánov presadzovania práva konali v prísnom súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv, pokiaľ ide o zásady zákonnosti, výnimočnosti, proporcionality a nevyhnutnosti;

H.  keďže 5. júla 2017 Európsky parlament udelil súhlas s dohodou o politickom dialógu a spolupráci s jasnými podmienkami spojenými so zlepšovaním ľudských práv a demokracie na Kube, ktorá obsahuje doložku o pozastavení v prípade porušenia ustanovení o ľudských právach; keďže 26. februára 2021 EÚ a Kuba usporiadali tretí formálny dialóg o ľudských právach v rámci dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou; keďže obe strany rokovali o otázke slobody pokojného zhromažďovania a združovania; keďže EÚ v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv zdôraznila, že je dôležité umožniť všetkým občanom aktívne sa zapájať do života spoločnosti prostredníctvom organizácií a združení občianskej spoločnosti; keďže EÚ pripomenula potrebu rešpektovať medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv;

I.  keďže akýkoľvek politický dialóg musí zahŕňať priamu a intenzívnu účasť nezávislej občianskej spoločnosti a všetkých opozičných politických aktérov bez obmedzení, ako sa zdôrazňuje v článku 36 dohody o politickom dialógu a spolupráci;

J.  keďže Európsky parlament opakovane odsúdil porušovanie ľudských práv na Kube, pričom zdôraznil porušenia ustanovení článku 1 ods. 5, článku 2 písm. c), článkov 5, 22 a článku 43 ods. 2 dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a Kubou podpísanej v roku 2016, v ktorej sa kubánska vláda zaväzuje dodržiavať ľudské práva;

K.  keďže Európsky parlament trikrát udelil Sacharovovu cenu za slobodu myslenia kubánskym aktivistom: Oswaldovi Payáovi v roku 2002, hnutiu Ženy v bielom v roku 2005 a Guillermovi Fariñasovi v roku 2010; keďže laureáti Sacharovovej ceny a ich príbuzní sú stále pravidelne obťažovaní a zastrašovaní a bráni sa im v tom, aby vycestovali z krajiny a zúčastnili sa na medzinárodných podujatiach; keďže 8. decembra 2021 laureáti Sacharovovej ceny Berta Soler, predsedníčka hnutia Ženy v bielom, a Guillermo Fariñas zaslali list vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, v ktorom navrhli zrušenie ich ocenenia, ak sa bude ESVČ v blízkej budúcnosti naďalej odvracať od občianskej spoločnosti, zatiaľ čo na Kube sa páchajú zločiny proti ľudskosti; keďže 9. decembra 2021 bol Guillermo Fariñas unesený a proti svojej vôli prevezený do nemocnice;

1.  čo najdôraznejšie odsudzuje systematické zneužívanie moci proti protestujúcim, politickým disidentom, náboženským vodcom, ľudskoprávnym aktivistom a nezávislým umelcom, okrem iného aj ich svojvoľné zadržiavanie a nezákonné obmedzovanie ich pohybu a komunikácie, ako je domáce väzenie a sledovanie, mučenie a zlé zaobchádzanie zo strany kubánskej vlády;

2.  vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie Josého Daniela Ferrera, členky hnutia Ženy v bielom Aymary Nietovej, Maykela Castilla, Luisa Roblesa, Félixa Navarra, Luisa Manuela Otera, reverenda Lorenza Rosalesa Fajarda a Andyho Duniera Garcíu, ako aj všetkých osôb zadržiavaných za uplatňovanie ich práv na slobodu prejavu a pokojné zhromažďovanie; vyzýva kubánske orgány, aby odvolali nezákonné obvinenia z trestnej činnosti a umožnili osobám v exile návrat do krajiny, napríklad aj Yuniorovi Garcíovi; odsudzuje systematické nútené expatriácie z dôvodu svedomia, ktoré vykonáva kubánska vláda; odsudzuje nedávny únos a svojvoľné zadržiavanie laureáta Sacharovovej ceny Guillerma Fariñasa a napriek jeho nedávnemu prepusteniu požaduje ukončenie pravidelného a pretrvávajúceho svojvoľného zatýkania a obťažovania jeho osoby;

3.  odsudzuje mučenie, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie a zlé zaobchádzanie zo strany kubánskych orgánov; požaduje, aby sa takéto prípady rýchlo a nestranne vyšetrili a aby sa rodinám obetí poskytol okamžitý prístup a obetiam lekárska starostlivosť podľa ich vlastného výberu;

4.  požaduje dôveryhodné záruky práva na spravodlivé súdne konanie a nezávislosti súdnictva, ako aj zaručenie toho, že osoby pozbavené osobnej slobody budú mať prístup k nezávislému advokátovi;

5.  naliehavo vyzýva kubánske orgány, aby okamžite ukončili represívnu politiku, ktorá udržiava kultúru strachu a potláča všetky formy dialógu, ako aj slobodu prejavu a zhromažďovania; odsudzuje pokračujúce represívne a zastrašujúce stratégie Kuby zamerané na bránenie akýmkoľvek prodemokratickým iniciatívam občianskej spoločnosti, ako je občiansky pochod zvolaný na 15. novembra 2021, ktorý sa neuskutočnil v dôsledku hrozieb, prenasledovania, obliehania, zadržiavania a viacerých ďalších represívnych opatrení voči civilistom; zdôrazňuje, že základné práva, ako je sloboda prejavu, združovania a zhromažďovania, sa musia vždy dodržiavať a rešpektovať; vyzýva kubánske orgány, aby vždy zabezpečovali a zaručovali právo na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania tým, že umožnia pokojné demonštrácie v krajine;

6.  trvá na tom, aby kubánske orgány zabezpečili dodržiavanie hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv obyvateľstva s cieľom riešiť ich potrebu lepšieho prístupu k potravinám a liekom a zaistiť účinnú reakciu na pandémiu COVID-19;

7.  vyzýva kubánske orgány, aby okamžite umožnili osobitnej spravodajkyni OSN pre slobodu presvedčenia a prejavu a osobitnej spravodajkyni OSN pre situáciu obhajcov ľudských práv prístup do krajiny na zdokumentovanie situácie v oblasti ľudských práv na Kube;

8.  opakuje svoju výzvu členským štátom, ESVČ a jej delegácii na Kube, aby dôrazne a verejne odsúdili svojvoľné zaistenie a zadržiavanie pána Ferrera, pani Nietovej, pána Castilla, pána Otera, pána Roblesa, pána Navarra, reverenda Rosalesa Fajarda, pána Garcíu Lorenza a stoviek pokojných demonštrantov uväznených v dôsledku demonštrácií z 11. júla a 15. novembra 2021 a aby prijali všetky potrebné opatrenia na ochranu demokracie a ľudských práv; vyjadruje najdôraznejšiu podporu umelcom, ktorí museli emigrovať, a novinárom, obhajcom ľudských práv a sociálnym a politickým aktivistom, ktorí boli donútení k exilu z Kuby, ako je pán García Aguilera;

9.  žiada kubánske orgány, aby poskytli prístup delegácii EÚ a zástupcom členských štátov, ako aj nezávislým organizáciám pre ľudské práva s cieľom monitorovať súdne procesy a uskutočňovať väzenské návštevy stoviek aktivistov a bežných Kubáncov, ktorí sú naďalej zadržiavaní za uplatňovanie svojho práva na slobodu prejavu a zhromažďovania, vrátane tých, ktorí sú obvinení z „pohŕdania“, „odporu“, „podnecovania k spáchaniu trestného činu“ alebo z porušenia iných ustanovení trestného zákonníka;

10.  naliehavo vyzýva kubánsku vládu, aby zosúladila svoju politiku v oblasti ľudských práv s medzinárodnými normami vymedzenými v chartách, vyhláseniach a medzinárodných nástrojoch, ktorých je Kuba signatárom, a aby umožnila občianskej spoločnosti a opozičným politickým aktérom aktívne sa zúčastňovať na politickom a spoločenskom živote bez obmedzení pri súčasnom zaručení a presadzovaní základných slobôd; vyzýva kubánske orgány, aby načúvali hlasom svojich občanov a zapojili sa do demokratického vnútroštátneho procesu;

11.  odsudzuje svojvoľné zrušenie tlačovej akreditácie agentúry EFE a akékoľvek svojvoľné obmedzovanie práce medzinárodných a kubánskych tlačových spravodajcov;

12.  pripomína svoju silnú podporu obhajcom ľudských práv na Kube a ich práci; vyzýva všetkých zástupcov členských štátov, aby počas návštev kubánskych orgánov vyjadrili obavy v súvislosti s ľudskými právami a zvýšili svoju podporu skutočnej a nezávislej občianskej spoločnosti a aby sa pri návšteve Kuby stretli s laureátmi Sacharovovej ceny s cieľom zabezpečiť jednotné vnútorné a vonkajšie uplatňovanie politiky EÚ v oblasti ľudských práv, čím sa posilní účasť nezávislých predstaviteľov občianskej spoločnosti a zlepší sa práca obhajcov ľudských práv; vyjadruje poľutovanie nad tým, že kubánski a európski nezávislí zástupcovia občianskej spoločnosti boli vylúčení z účasti na dialógu, ktorý je podľa ustanovení dohody o politickom dialógu a spolupráci záväzný; vyjadruje poľutovanie nad rozdielnymi pozíciami a politikami ESVČ a Európskeho parlamentu v súvislosti s Kubou a dôrazne vyzýva ESVČ, aby neopustila kubánsku občiansku spoločnosť;

13.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že kubánske orgány odmietajú povoliť Európskemu parlamentu, jeho delegáciám a niektorým politickým skupinám návštevu Kuby napriek tomu, že Európsky parlament udelil súhlas s dohodou o politickom dialógu a spolupráci; vyzýva orgány, aby okamžite umožnili vstup do krajiny;

14.  zdôrazňuje povinnosť všetkých strán dodržiavať záväzné ustanovenia dohody o politickom dialógu a spolupráci a uznesenia z 5. júla 2017; v tejto súvislosti pripomína, že každý dialóg medzi Európskou úniou a kubánskou občianskou spoločnosťou o možnostiach financovania sa musí viesť len s nezávislými organizáciami občianskej spoločnosti, pričom treba zabezpečiť, aby žiadne finančné prostriedky neprispievali k financovaniu kubánskeho režimu a aby ich cieľom bolo zlepšiť životnú úroveň kubánskeho ľudu;

15.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek prijatiu dohody o politickom dialógu a spolupráci sa situácia v oblasti demokracie a ľudských práv nezlepšila, ale naopak, výrazne sa zhoršila; pripomína, že s ohľadom na dohodu o politickom dialógu a spolupráci je Kuba povinná dodržiavať a upevňovať zásady právneho štátu, demokracie a ľudských práv; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že všetky uvedené prípady predstavujú ďalšie a neustále porušovanie dohody;

16.  opakuje svoju výzvu Rade, aby prijala sankcie voči osobám zodpovedným za pretrvávajúce porušovanie ľudských práv na Kube;

17.  pripomína, že súčasťou dohody o politickom dialógu a spolupráci je doložka o ľudských právach, ktorá je štandardným základným prvkom medzinárodných dohôd EÚ a ktorá umožňuje pozastavenie dohody v prípade porušenia ustanovení o ľudských právach;

18.  opakuje svoju výzvu, aby Európska únia uplatnila článok 85 ods. 3 písm. b) s cieľom vyzvať na okamžité zasadnutie spoločného výboru z dôvodu porušení dohody zo strany kubánskej vlády, čo predstavuje „mimoriadny naliehavý prípad“, ktorý môže viesť k pozastaveniu dohody z dôvodu nepretržitého a závažného porušovania demokratických zásad a nedodržiavania všetkých základných ľudských práv a základných slobôd, ktoré sú stanovené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a tvoria základný prvok tejto dohody, ako je zakotvené v článku 1 ods. 5, a z dôvodu neriešenia týchto porušení napriek početným výzvam, aby tak urobila;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a národnému zhromaždeniu právomoci ľudu Kuby, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, vysokej komisárke OSN pre ľudské práva a vládam členských štátov Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku.

(1) Prijaté texty, P9_TA(2021)0389.
(2) Ú. v. EÚ L 337 I, 13.12.2016, s. 1.

Posledná úprava: 24. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia