Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/3010(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B9-0594/2021

Debaty :

PV 14/12/2021 - 12
CRE 14/12/2021 - 12

Głosowanie :

PV 16/12/2021 - 9
PV 16/12/2021 - 15
CRE 16/12/2021 - 9

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0515

Teksty przyjęte
PDF 150kWORD 53k
Czwartek, 16 grudnia 2021 r. - Strasburg
Sytuacja na granicy ukraińskiej i na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję
P9_TA(2021)0515RC-B9-0594/2021

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie sytuacji na granicy ukraińskiej i na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję (2021/3010(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje i sprawozdania w sprawie Ukrainy i Rosji,

–  uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych, Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza, Powszechną deklarację praw człowieka, Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych oraz Konwencję Rady Europy o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,

–  uwzględniając akt końcowy z Helsinek z 1 sierpnia 1975 r. i powiązane z nim późniejsze dokumenty,

–  uwzględniając Paryską kartę dla nowej Europy z 19–21 listopada 1990 r.,

–  uwzględniając memorandum z Mińska z 19 września 2014 r. i pakiet środków służących wdrożeniu porozumień mińskich przyjęty i podpisany w Mińsku 12 lutego 2015 r. i zatwierdzony w całości w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2202 (2015) z 17 lutego 2015 r.,

–  uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w szczególności jego tytuł II dotyczący dialogu politycznego i konwergencji w dziedzinie spraw zagranicznych i bezpieczeństwa(1),

–  uwzględniając pierwszy dialog UE–Ukraina na temat cyberbezpieczeństwa, który odbył się 3 czerwca 2021 r.,

–  uwzględniając Kartę partnerstwa strategicznego USA–Ukraina podpisaną 10 listopada 2021 r. przez sekretarza stanu USA Antony’ego Blinkena i ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytra Kułebę,

–  uwzględniając oświadczenie wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepa Borrella wydane po posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych 13 grudnia 2021 r., w którym stwierdzono, że wszelka agresja na Ukrainę będzie miała konsekwencje polityczne i pociągnie za sobą wysokie koszty gospodarcze dla Rosji,

–  uwzględniając oświadczenie sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga wydane po posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych NATO 30 listopada 2021 r.,

–  uwzględniając oświadczenie ministrów spraw zagranicznych grupy G7 z 12 grudnia 2021 r. w sprawie Rosji i Ukrainy,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego, przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela i przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen, wydane 12 października 2021 r. po 23. szczycie UE–Ukraina,

–  uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 9 grudnia 2021 r. dotyczącą problemu militaryzacji w Republice Autonomicznej Krymu i w Sewastopolu (Ukraina), a także na niektórych obszarach Morza Czarnego i Morza Azowskiego,

–  uwzględniając memorandum budapeszteńskie o gwarancjach bezpieczeństwa z 5 grudnia 1994 r.,

–  uwzględniając politykę UE w odpowiedzi na kryzys na Ukrainie, w tym wprowadzone przez nią środki ograniczające, które obowiązują od 2014 r.,

–  uwzględniając art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego wszystkie państwa „powstrzymają się w swych stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły lub użycia jej przeciwko integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej któregokolwiek państwa”;

B.  mając na uwadze, że w tle kryzysu na granicy UE z Białorusią Federacja Rosyjska stale zwiększa obecność wojskową wzdłuż granicy z Ukrainą, gdzie zgromadziła dotychczas około 100 tys. żołnierzy, oraz w obwodzie donieckim i ługańskim na Ukrainie, które są obecnie okupowane przez siły wspierane przez Rosję, a także znacznie zwiększyła skalę działań wojskowych na okupowanym Krymie i w basenie Morza Czarnego; mając na uwadze, że najnowsze komercyjne zdjęcia satelitarne potwierdziły, że w rejonach tych koncentrowane są siły wojskowe; mając na uwadze, że aktualną koncentrację wojsk uważa się za większą niż poprzednie nagromadzenie sił zbrojnych wiosną tego roku;

C.  mając na uwadze, że z ustaleń wywiadu USA wynika, że Rosja może tym razem rozmieścić tam do początku 2022 r. nawet 175 000 żołnierzy; mając na uwadze, że te ofensywne działania można interpretować jako przygotowania do agresji wojskowej lub jako groźbę użycia siły wobec sąsiedniej Ukrainy w celu naruszenia jej suwerenności i niezależności politycznej, co jest sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Federacji Rosyjskiej; mając na uwadze, że Alaksandr Łukaszenka zapowiedział pełne wsparcie Rosji w przypadku działań wojskowych przeciwko Ukrainie;

D.  mając na uwadze, że niedawnym ruchom wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą towarzyszyły zintensyfikowane ingerencje i kampanie dezinformacyjne ze strony popleczników Rosji oraz prorosyjskich mediów w UE, na Ukrainie i w samej Rosji; mając na uwadze, że tego typu taktyka hybrydowa obejmuje zwiększenie ilości oczerniających treści, jakie publikowane są na temat NATO i Ukrainy, próbę obarczenia Ukrainy i NATO winą za ewentualną przyszłą eskalację działań wojskowych Rosji, a także rozpowszechnianie fałszywych narracji, w tym przez samego prezydenta Putina i byłego prezydenta Miedwiediewa;

E.  mając na uwadze, że minęło sześć lat od podpisania porozumień mińskich i ponad siedem lat od bezprawnej aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską i rozpoczęcia przez Rosję wojny na Ukrainie; mając na uwadze, że w trwającym nadal konflikcie straciło życie ponad 14 tys. osób; mając na uwadze, że konflikt ten doprowadził do wewnętrznego przesiedlenia blisko dwóch milionów osób; mając na uwadze, że życie mieszkańców terytoriów Ukrainy kontrolowanych i zaanektowanych przez Rosję oraz okolicznych regionów jest nadal bardzo trudne; mając na uwadze, że Rosja jest stroną konfliktu i w związku z tym nie może występować jako mediator;

F.  mając na uwadze, że wdrożenie pakietu środków na rzecz realizacji porozumień mińskich z lutego 2015 r. napotkało poważne przeszkody, w szczególności z powodu jednostronnych środków podjętych przez Federację Rosyjską wbrew jej zobowiązaniom wynikającym z tych porozumień;

G.  mając na uwadze, że od 2014 r. pojawiają się doniesienia, że wśród prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy znajdują się pracownicy rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej znanej jako grupa Wagnera, których liczba początkowo wynosiła około 250, a obecnie wzrosła do 2,5 tys.;

H.  mając na uwadze, że zespół ONZ ds. praw człowieka na Ukrainie odnotował w sprawozdaniu z misji obserwacyjnej, opublikowanym 1 grudnia 2021 r., eskalację wrogich działań w strefie konfliktu w Donbasie, wzrost liczby ofiar cywilnych po stronie ukraińskiej oraz uszkodzenia infrastruktury; mając na uwadze, że w sprawozdaniu zaznaczono też, że sądy samozwańczej Republiki Donbasu nadal skazują cywilów za przestępstwa związane z konfliktem bez zapewnienia im sprawiedliwego procesu;

I.  mając na uwadze, że na okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy w obwodzie donieckim i ługańskim działa ponad 160 nielegalnych więzień, w których od początku konfliktu przetrzymuje się nielegalnie oraz poddaje torturom i nieludzkiemu traktowaniu ponad 3 tys. osób;

J.  mając na uwadze, że Rosja w dalszym ciągu narusza zawieszenie broni w Donbasie, gdzie od 27 lipca 2020 r. do 2 grudnia 2021 r. przeprowadzono 2 346 ataków na pozycje ukraińskie, w wyniku których zginęło 65 żołnierzy ukraińskich, a 261 zostało rannych; wśród ofiar jest też 29 żołnierzy ukraińskich sił zbrojnych zabitych przez snajperów;

K.  mając na uwadze, że w kwietniu 2021 r. rosyjskie Ministerstwo Obrony jednostronnie zamknęło wody wokół Cieśniny Kerczeńskiej dla statków niekomercyjnych z innych państw, utrudniając w ten sposób swobodny przepływ statków na Morze Azowskie i z powrotem; mając na uwadze, że ograniczenia te nadal obowiązują, chociaż Rosja zapowiedziała ich zniesienie w październiku 2021 r.; mając na uwadze, że te perturbacje negatywnie oddziałują na ukraińskie porty na Morzu Azowskim oraz międzynarodowy tranzyt morski na Morzu Czarnym;

L.  mając na uwadze, że 15 listopada 2021 r. prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o uproszczonych zasadach handlu, umożliwiający dostęp towarów do tymczasowo niekontrolowanych przez rząd Ukrainy części obwodów donieckiego i ługańskiego oraz wywóz towarów z tych obszarów;

M.  mając na uwadze, że Karta partnerstwa strategicznego USA–Ukraina z 10 listopada 2021 r. stanowi, że Stany Zjednoczone i Ukraina zamierzają kontynuować szereg istotnych środków, aby zapobiec bezpośredniej i hybrydowej agresji na Ukrainę z zewnątrz oraz pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za taką agresję i naruszenia prawa międzynarodowego;

N.  mając na uwadze, że 1 grudnia 2021 r. prezydent Putin zażądał od NATO prawnie wiążących gwarancji, iż nie dojdzie do dalszego rozszerzenia sojuszu na wschód; mając na uwadze, że w odniesieniu do potencjalnego członkostwa Ukrainy w NATO sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg stwierdził 30 listopada 2021 r. po posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych NATO, że Rosja nie ma prawa weta ani prawa do ingerowania w ten proces;

1.  popiera niezależność, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w obrębie jej granic uznanych na szczeblu międzynarodowym; ponownie wyraża zdecydowane poparcie dla unijnej polityki nieuznawania bezprawnej aneksji Autonomicznej Republiki Krymu i Sewastopola; potępia bezpośrednie i pośrednie zaangażowanie Rosji w konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy oraz ciągłe naruszenia praw człowieka na tych terytoriach i na zaanektowanym Krymie;

2.  potępia obecną dużą koncentrację wojsk rosyjskich wzdłuż granicy z Ukrainą i nie przyjmuje tłumaczenia Rosji; przypomina, że jest to drugie tego rodzaju zdarzenie w tym roku; podkreśla, że temu nagromadzeniu wojsk towarzyszy dramatyczne nasilenie retoryki wojennej po stronie rosyjskiej;

3.  domaga się, aby Federacja Rosyjska natychmiast wycofała wszystkie swoje siły zbrojne, przestała zagrażać integralności terytorialnej Ukrainy, co ma destabilizujący wpływ na cały region i poza nim, zaprzestała wszelkich działań, które jeszcze bardziej pogłębiają konflikt, i złagodziła napięcia zgodnie ze spoczywającymi na niej zobowiązaniami międzynarodowymi; podkreśla konieczność pokojowego rozwiązania konfliktu w drodze działań politycznych;

4.  podkreśla, że koncentracja rosyjskich sił wojskowych zagraża też pokojowi, stabilności i bezpieczeństwu całej Europy, i wzywa Rosję do przestrzegania zobowiązań międzynarodowych, takich jak zasady i zobowiązania Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – w tym dokument wiedeński – dotyczące przejrzystości ruchów wojsk; ponadto apeluje do Rosji, aby wypełniła zobowiązanie wynikające z Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza i zagwarantowała swobodę żeglugi i tranzytu przez międzynarodową Cieśninę Kerczeńską do portów na Morzu Azowskim;

5.  jest poważnie zaniepokojony stałą militaryzacją Morza Azowskiego, Morza Czarnego i regionu Morza Bałtyckiego, w szczególności militaryzacją obwodu kaliningradzkiego i nielegalnie okupowanego Krymu, w tym rozwijaniem przez Federację Rosyjską zdolności w zakresie środków izolowania pola walki (A2/AD), co pociąga za sobą wykorzystanie nowych systemów przeciwlotniczych S-400; wyraża również zaniepokojenie bezprecedensową koncentracją sił konwencjonalnych i przygotowaniami do ewentualnego rozmieszczenia broni jądrowej;

6.  wyraża solidarność z narodem ukraińskim, który od 2014 r. bardzo cierpi w wyniku wojny połączonej z poważnym kryzysem gospodarczym, a obecnie stoi przed groźbą wojny na pełną skalę, zagrażającej życiu wszystkich obywateli tego kraju;

7.  ponownie podkreśla, że dialog między UE a Ukrainą na temat bezpieczeństwa powinien zakładać ambitne cele i przyczyniać się do spójnej oceny wyzwań w zakresie bezpieczeństwa na miejscu; podkreśla, że kraje zaprzyjaźnione powinny zwiększyć wsparcie wojskowe dla Ukrainy i dostawy broni defensywnej, co jest zgodne z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych, który umożliwia indywidualną i zbiorową obronę własną; z zadowoleniem przyjmuje decyzję podjętą 2 grudnia 2021 r. przez Radę UE o przekazaniu Ukrainie w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju kwoty 31 mln EUR na wzmocnienie odporności i zdolności obronnych; zauważa, że ewentualny przyszły udział Ukrainy w projektach stałej współpracy strukturalnej (PESCO) znacznie poprawiłby krajowe zdolności obronne Ukrainy zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami UE, co zadeklarowano w układzie o stowarzyszeniu;

8.  podkreśla, że powtarzające się koncentrowanie rosyjskich sił przy granicy z Ukrainą jest narzędziem wymuszania ustępstw politycznych od Zachodu kosztem Ukrainy; podkreśla, że każde państwo decyduje o członkostwie w różnych sojuszach samo, bez konieczności uzyskania zgody innego państwa, dlatego odrzuca wszelkie próby włączania przez Rosję niektórych krajów do strefy jej wpływów, a tym samym wpływania na ich przyszłość; przypomina, że kompromisy lub ustępstwa ze strony Zachodu byłyby postrzegane przez stronę rosyjską jako słabość i jedynie zachęciłyby Rosję do dalszej eskalacji agresywnych działań;

9.  podkreśla, że koncentracja wojsk rosyjskich jest też elementem szerszej strategii, obejmującej także pierwiastki wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję przeciwko Unii Europejskiej i jej partnerom o podobnych poglądach, a polegającej na tworzeniu chaosu i dezorientacji w sąsiedztwie i na granicach Unii Europejskiej oraz na jej terytorium; przypomina, że Rosja łączy różnego rodzaju zagrożenia: wojskowe, cyfrowe, energetyczne i dezinformacyjne, wykorzystując otwartość systemu UE do jej osłabienia; uważa, że UE musi być świadoma swoich słabych stron oraz słabości swoich partnerów w sąsiedztwie, a także zwiększyć odporność, aby móc skutecznie przeciwdziałać wszelkim atakom hybrydowym, i poprawić współpracę z partnerami, zwłaszcza w zakresie dezinformacji, oraz zwiększyć zdolność pokojowego rozwiązywania konfliktów, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet i słabszych grup społecznych na obszarach ogarniętych konfliktami;

10.  podkreśla, że Unia Europejska musi być gotowa wysłać Federacji Rosyjskiej bardzo zdecydowane ostrzeżenie, że wrogie działania nie tylko będą nie do zaakceptowania, ale będą też miały wysoką cenę gospodarczą i polityczną; z zadowoleniem przyjmuje ostatnie oświadczenia ministrów spraw zagranicznych UE i G7, którzy zdecydowanie poparli skoordynowane międzynarodowe przeciwdziałanie możliwej agresji wojskowej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę;

11.  wzywa wiceprzewodniczącego Komisji i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa do zapewnienia, że Rada będzie na bieżąco informowana o działaniach wojskowych Federacji Rosyjskiej i gotowa szybko uzgodnić dalsze wspólne działania, zwłaszcza surowe sankcje gospodarcze i finansowe w ścisłej koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi, NATO i innymi partnerami, aby stawić czoła bezpośrednim i realnym zagrożeniom ze strony Rosji, a nie czekać z podjęciem działań na kolejną inwazję; podkreśla, że UE i jej partnerzy powinni przyjąć jednolite podejście do środków odstraszających; podkreśla, że wszelkie działania powinny być podejmowane w koordynacji z Ukrainą;

12.  podkreśla, że nowy pakiet sankcji powinien obejmować rosyjski korpus oficerski i najwyższych dowódców uczestniczących w planowaniu ewentualnej inwazji, a także bezpośrednie otoczenie i oligarchów orbitujących wokół prezydenta Rosji oraz ich rodziny; domaga się, by sankcje te obejmowały zamrożenie aktywów finansowych i rzeczowych w UE, zakazy podróżowania i wykluczenie Rosji z systemu płatności SWIFT, co odetnie rosyjskie przedsiębiorstwa od międzynarodowego rynku finansowego i uniemożliwi zakup rosyjskiego długu państwowego na rynku pierwotnym i wtórnym, oraz by uderzały w ważne sektory gospodarki rosyjskiej i utrudniały finansowanie wywiadu i wojska;

13.  podkreśla, że w razie rosyjskiego ataku na Ukrainę pierwszym i natychmiastowym działaniem UE powinno być uniemożliwienie wszelkich podróży i przywrócenie obowiązku wizowego dla posiadaczy rosyjskich paszportów dyplomatycznych, z wyjątkiem akredytowanych dyplomatów;

14.  domaga się, by UE pilnie podjęła wiarygodne działania mające zmniejszyć jej zależność od importu energii z Rosji, i wzywa UE, by zgodnie z układem o stowarzyszeniu okazała większą solidarność energetyczną z Ukrainą, zwiększając wzajemne powiązania w infrastrukturze energetycznej; dlatego wzywa instytucje UE i wszystkie państwa członkowskie do zapewnienia, że gazociąg Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony, nawet jeśli w pewnym momencie spełni wymogi unijnej dyrektywy gazowej(2); przypomina, że od dawna wyraża fundamentalne obawy dotyczące płynących z projektu Nord Stream 2 zagrożeń politycznych, gospodarczych i związanych z bezpieczeństwem; podkreśla, że trzeba przerwać budowę kontrowersyjnych elektrowni jądrowych przez Rosatom;

15.  podkreśla, że państwa członkowskie powinny dopilnować, by nie były już miejscami chętnie przyjmującymi rosyjskie bogactwo i inwestycje o niejasnym pochodzeniu, w tym przez wprowadzenie globalnego mechanizmu sankcji antykorupcyjnych oraz konsekwentne wdrażanie i egzekwowanie obowiązujących dyrektyw o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy; wzywa Komisję i Radę do większych starań o zredukowanie strategicznych inwestycji Kremla w UE służących działalności wywrotowej, podważaniu procesów i instytucji demokratycznych oraz rozprzestrzenianiu korupcji, a także do zapewnienia większej przejrzystości, zwłaszcza w odniesieniu do funduszy zdeponowanych lub wydawanych w UE przez rosyjskie elity;

16.  podkreśla, że trzeba zdecydowanie zniechęcać Rosję do obchodzenia obowiązujących sankcji unijnych; uważa, że UE powinna w tym celu przeprowadzić przegląd i aktualizację obowiązujących przepisów, aby zlikwidować liczne luki prawne i zwiększyć skuteczność sankcji oraz doprowadzić do tego, by Rosja zapłaciła faktycznie wyższą cenę za swoje wrogie działania;

17.  wzywa Radę Europejską, by na posiedzeniu 16 grudnia 2021 r. omówiła i gruntownie oceniła wszelkie możliwe reakcje na zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego ze strony Federacji Rosyjskiej oraz by kontynuowała wcześniejsze rozmowy o całościowej strategii UE wobec Rosji; wzywa UE i europejskich sojuszników do omówienia długoterminowych planów dotyczących bezpieczeństwa w Europie, by wspólnie stawić czoła przyszłym zagrożeniom militarnym na kontynencie; wyraża zaniepokojenie ciągłym pogarszaniem się stanu głównych filarów struktury bezpieczeństwa międzynarodowego i kontroli zbrojeń, którymi Rosja manipuluje i które niejednokrotnie narusza; wzywa Radę i Komisję, aby w Strategicznym kompasie uznały zatem Rosję za poważne zagrożenie dla kontynentu europejskiego, co stwierdzono również w sprawozdaniu grupy analitycznej NATO;

18.  wzywa Federację Rosyjską, by zaprzestała jednostronnych środków sprzecznych ze zobowiązaniami z porozumień mińskich i utrudniających ich dalsze wdrażanie, zaostrzających konflikt we wschodniej Ukrainie i budzących na arenie międzynarodowej wątpliwości co do woli politycznej i zdolności Federacji Rosyjskiej do przestrzegania jej zobowiązań;

19.  wzywa Rosję i popieranych przez nią separatystów do przestrzegania porozumienia o zawieszeniu broni; wzywa Rosję do konstruktywnego zaangażowania się w prace normandzkiej czwórki i trójstronnej grupy kontaktowej oraz do wypełnienia zobowiązań międzynarodowych, zwłaszcza zobowiązań zapisanych w porozumieniach mińskich i Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza; wzywa do natychmiastowego uwolnienia wszystkich nielegalnie zatrzymanych i więzionych obywateli Ukrainy; zachęca również Radę do rozszerzenia zakresu sankcji, by objąć nimi takie działania jak polityka przyznawania paszportów rosyjskich i organizacja nielegalnych wyborów na Krymie oraz decyzja o włączeniu mieszkańców tych części ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego, których nie kontroluje obecnie państwo ukraińskie, do głosowania w wyborach do Dumy we wrześniu 2021 r., a także zachęca do podniesienia ceny, jaką Rosja płaci za blokowanie wdrażania porozumień mińskich i rozmów normandzkiej czwórki; zwraca się do Międzynarodowego Trybunału Karnego o zbadanie zbrodni popełnionych przez stronę rosyjską i jej pełnomocników na Półwyspie Krymskim i we wschodniej Ukrainie; podkreśla, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i sprawy prowadzone zgodnie z zasadą jurysdykcji uniwersalnej mogą mieć w tym względzie pewną rolę do odegrania; uważa, że polityczne i wojskowe przywództwo faktycznych władz tzw. Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej należy objąć sankcjami w globalnym systemie sankcji UE za naruszenia praw człowieka;

20.  podkreśla znaczenie specjalnej misji obserwacyjnej OBWE na Ukrainie oraz jej zdolności do nieskrępowanego kontynuowania prac po marcu 2022 r., czyli po planowanym wygaśnięciu jej dotychczasowego mandatu; stanowczo potępia działania Rosji uniemożliwiające specjalnej misji obserwacyjnej OBWE wypełnianie jej roli, jako że zakłóca działanie bezzałogowych statków powietrznych misji i blokuje dostęp obserwatorów do okupowanych terytoriów; ubolewa nad decyzją Rosji o zamknięciu misji obserwacyjnej OBWE w rosyjskich punktach kontrolnych w Gukowie i Doniecku;

21.  zdecydowanie popiera starania Ukrainy o postawienie przed sądem rosyjskich najemników, którzy dopuścili się zbrodni wojennych, oraz wzywa UE i jej państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy w tym celu;

22.  ponownie wyraża poparcie dla międzynarodowego dochodzenia w sprawie okoliczności tragicznego zestrzelenia samolotu malezyjskich linii lotniczych (lot MH17), które może być zbrodnią wojenną, i ponawia apel o pociągnięcie winnych do odpowiedzialności;

23.  potępia podpisanie przez prezydenta Putina dekretu o uproszczeniu zasad handlu, który ma ułatwić dostęp towarów do tymczasowo niekontrolowanych przez rząd części ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz wywóz towarów z tych obszarów, i wzywa Rosję do uchylenia tego dekretu; podkreśla, że takie środki jednostronne są pogwałceniem suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, w tym w dziedzinie kontroli celnej, oraz że mogą one zwiększyć napięcia i utrwalić status quo, a zarazem utrudnić przyszły proces reintegracji;

24.  popiera utworzenie i działalność międzynarodowej Platformy Krymskiej; uważa, że bardzo pomaga to w utrzymaniu sprawy nielegalnej aneksji Półwyspu Krymskiego w centrum uwagi społeczności międzynarodowej; wyraża zadowolenie z powodu zdecydowanego poparcia UE dla tej inicjatywy i wzywa UE, by dalej pomagała rozwijać format konsultacji i koordynacji; ubolewa, że organizacje międzynarodowe i obrońcy praw człowieka nadal nie mają wstępu na Krym;

25.  wzywa Rosjan, by nie wierzyli we wszechobecną oficjalną propagandę przedstawiającą Zachód jako wrogów narodu i państwa rosyjskiego; przypomina, że demokracja i wolność zagrażają tylko skorumpowanym rosyjskim elitom, a nie narodowi; wyraża chęć zaangażowania się w dialog i tworzenie przyszłych stosunków z demokratyczną Rosją; przypomina, że ofiarą zewnętrznej i wewnętrznej agresywnej polityki pod hasłem „Kreml przede wszystkim” jest sam naród rosyjski;

26.  wspiera władze Ukrainy w staraniach o zreformowanie kraju zgodnie z postanowieniami układu o stowarzyszeniu oraz umowy o pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu; wzywa instytucje UE, by utrzymały wiarygodną długoterminową perspektywę przystąpienia Ukrainy do UE zgodnie z art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej, tak jak w przypadku każdego państwa europejskiego; podkreśla, że takie starania są niezbędne, by zwiększyć odporność Ukrainy i skuteczniej przeciwdziałać obecnej i przyszłej rosyjskiej agresji;

27.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, prezydentowi, rządowi i Radzie Najwyższej Ukrainy oraz prezydentowi, rządowi i Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej.

(1) Dz.U. L 161 z 29.5.2014, s. 3.
(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 94).

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności