Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2021/2885(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0591/2021

Predložena besedila :

B9-0591/2021

Razprave :

PV 14/12/2021 - 17
CRE 14/12/2021 - 17

Glasovanja :

PV 16/12/2021 - 15

Sprejeta besedila :

P9_TA(2021)0516

Sprejeta besedila
PDF 122kWORD 45k
Četrtek, 16. december 2021 - Strasbourg
Izvajanje sistema potrjevanja procesa Kimberley
P9_TA(2021)0516B9-0591/2021

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2021 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley (2021/2885(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sistema potrjevanja procesa Kimberley,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 z dne 20. decembra 2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti(1) in predloga Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti (COM(2021)0115), katerega namen je zaradi jasnosti prenoviti poznejše spremembe navedene uredbe,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem(2),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/947 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. junija 2021 o vzpostavitvi Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje – Globalna Evropa(3),

–  ob upoštevanju vprašanja Komisiji o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley (O-000073/2021 – B9-0044/2021),

–  ob upoštevanju člena 136(5) in člena 132(2) Poslovnika,

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za mednarodno trgovino,

A.  ker je bil sistem potrjevanja procesa Kimberley leta 2003 vzpostavljen kot sistem potrjevanja z mandatom OZN, da bi ustavili trgovino s konfliktnimi diamanti, ki je podžigala državljanske vojne; ker ima ta sistem tristransko strukturo, ki vključuje vlade kot nosilce odločanja ter mednarodno industrijo diamantov in predstavnike civilne družbe kot opazovalce; ker se odločitve v tem sistemu sprejemajo s popolnim soglasjem 56 sodelujočih članov, ki predstavljajo 82 držav, pri čemer EU in njenih 27 držav članic šteje kot en sam sodelujoči;

B.  ker sistem potrjevanja procesa Kimberley konfliktne diamante opredeljuje kot „surove diamante, ki jih uporabljajo uporniška gibanja ali njihovi zavezniki za financiranje spopadov, ki imajo za cilj spodkopavanje zakonitih vlad“; ker se za ta sistem trdi, da je bil učinkovit pri skoraj popolni ustavitvi trgovine s konfliktnimi diamanti, kot so bili prvotno opredeljeni, saj zdaj predstavlja manj kot 1 % trgovine s surovimi diamanti v primerjavi s 15 % leta 2003;

C.  ker še vedno prihaja do kršitev človekovih pravic v povezavi z rudarjenjem diamantov na konfliktnih območjih in območjih z visokim tveganjem, ki so bogata z diamanti, te kršitve pa lahko vključujejo delo otrok in prisilno delo, pretepanje, mučenje, spolno nasilje, prisilno izginotje ljudi, prisilne izselitve in preselitve, nezakonito prilaščanje zemljišč ter uničevanje obrednih ali kulturno pomembnih krajev;

D.  ker so se od začetka veljavnosti sistema potrjevanja procesa Kimberley kot svetovne pobude leta 2003 spremenile narava konfliktov in dejanske razmere na terenu; ker ta sistem ne zajema primerov, ko javne ali zasebne varnostne sile, podjetja, storilci kaznivih dejanj ali oborožene skupine uporabljajo razširjeno ali sistematično nasilje za zaščito svojih gospodarskih interesov pri proizvodnji diamantov; ker trenutno ni mogoče zadovoljiti želja potrošnikov glede gotovosti v zvezi s poreklom in etično naravo diamantov; ker to vodi v upadanje povpraševanja po naravnih diamantih in posledično negativno vpliva na zakonito industrijo diamantov in tradicionalne rudarje; ker je treba mehanizme, kot je sistem potrjevanja procesa Kimberley, redno pregledovati in posodabljati, da bodo primerni za odzivanje na pričakovanja potrošnikov in mednarodne obveznosti glede družbene odgovornosti podjetij in trajnostnega razvoja;

E.  ker si je EU prizadevala za razširitev prvotne opredelitve konfliktnih diamantov iz osrednjega dokumenta sistema potrjevanja procesa Kimberley, da bi vključevala kršitve človekovih pravic, vendar pri tem ni bila uspešna, ker se odločitve sprejemajo s soglasjem in ker so temu nasprotovale nekatere države, ki veliko proizvajajo diamante in trgujejo z njimi ter so njihove velike porabnice;

F.  ker je sistem garancij svetovnega sveta za diamante širok prostovoljni program samoregulacije industrije, ki diamantom, potrjenim v procesu Kimberley, sledi skozi dobavno verigo ter nato tudi v trgovini z rezanimi in poliranimi kamni;

1.  poudarja, da je treba nujno revidirati opredelitev konfliktnih diamantov in vključiti človekove pravice ter socialno in okoljsko razsežnost njihove proizvodnje, ki sta povezani s konflikti, da diamanti, ki prihajajo na trg EU, ne bodo povezani s kršitvami človekovih pravic ali kaznivimi dejanji zoper okolje, ne glede na to, ali so storilci uporniške skupine, vlade ali zasebna podjetja; poudarja, da bi bilo treba sistem potrjevanja procesa Kimberley uporabljati tudi za rezane in polirane kamne, ne le za surove diamante;

2.  poziva, naj se sistem potrjevanja procesa Kimberley učinkoviteje izvaja, da konfliktni diamanti ne bodo vstopili v zakonite dobavne verige; poziva h strožjemu in boljšemu spremljanju in izvrševanju notranjih kontrol sodelujočih držav; poziva sodelujoče strani v sistemu potrjevanja procesa Kimberley, naj vzpostavijo neodvisen mehanizem za spremljanje, saj so priporočila, izdana po obiskih za medsebojne preglede, nezavezujoča in pogosto ne obravnavajo slabosti pri izvajanju notranjih kontrol, niti ne vodijo v občutnejše spremembe v primeru neskladnosti z minimalnimi zahtevami tega sistema;

3.  je zelo zaskrbljen zaradi nedavnih poročil o poskusih utišanja civilnodružbenih opazovalcev na zadnjem vmesnem zasedanju procesa Kimberley; ponovno poudarja osrednjo vlogo civilne družbe v tristranski strukturi sistema potrjevanja procesa Kimberley in poziva k popolnemu spoštovanju svobode govora predstavnikov civilne družbe; je seznanjen s pomenom zanesljivega financiranja organizacij civilne družbe, ki se ukvarjajo s konfliktnimi minerali in diamanti;

4.  pozdravlja, da se je zakonita industrija diamantov zavezala sistemu potrjevanja procesa Kimberley in da je bil vzpostavljen sistem garancij svetovnega sveta za diamante; ugotavlja, da sta ustvarjanje delovnih mest in prihodkov za rudarske skupnosti odvisna od stabilnih, preglednih in odgovornih dobavnih verig v sektorju diamantov;

5.  poudarja, da je bistveno omogočiti sledenje diamantom od rudnika do trga, ki bo presegalo zgolj papirno sled, ki spremlja pošiljke diamantov; je v celoti odprt za zamisli, kako izboljšati sledljivost z uporabo novih tehnologij, kot je blokovna veriga; pozdravlja prizadevanja za digitalizacijo potrdil procesa Kimberley;

6.  poudarja, da je treba v celotni dobavni verigi obravnavati temeljne vzroke konfliktov in nasilja, ki so povezani z diamanti; poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj zagotovita zadostna sredstva za izgradnjo zmogljivosti v tematskem programu za mir, stabilnost in preprečevanje konfliktov, da bi podprli trajnostno upravljanje naravnih virov, ki upošteva konflikte, ter spoštovanje procesa Kimberley in drugih podobnih pobud, ki se uporabljajo za konfliktne minerale, da bi se izboljšale možnosti preživljanja za rudarske skupnosti in okrepilo malo rudarjenje; poziva tiste, ki dodeljujejo geografska sredstva, naj upoštevajo tudi dejavnosti za izgradnjo zmogljivosti in preprečevanje konfliktov;

7.  poziva EU, naj bo še naprej vodilna v svetu pri izvajanju pobud za odgovorno pridobivanje, kot so smernice OECD o potrebni skrbnosti za odgovorne verige oskrbovanja z minerali z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem ter posodobljene smernice OECD za večnacionalna podjetja; ponovno poudarja, da morata biti odgovorno pridobivanje in primerna skrbnost skladna z vodilnimi načeli OZN o podjetništvu in človekovih pravicah;

8.  poziva EU, naj bo zgled in še naprej izvaja svojo na vrednotah utemeljeno trgovinsko politiko, da bi vplivala na pozitivne spremembe v državah, ki niso članice EU; v zvezi s tem ugotavlja, da morajo pravila EU o trgovini z diamanti odražati najvišjo raven ambicij; poziva EU, naj razmisli o dodatnih samostojnih ukrepih, ki bodo onemogočili vstop surovih, rezanih in poliranih diamantov, povezanih s kršitvami človekovih pravic, na trg EU, s čimer bi presegli pomanjkljivosti sistema potrjevanja procesa Kimberley;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, Evropski službi za zunanje delovanje ter sedanjima predsedniku in podpredsedniku sistema potrjevanja procesa Kimberley.

(1) UL L 358, 31.12.2002, str. 28.
(2) UL L 130, 19.5.2017, str. 1.
(3) UL L 209, 14.6.2021, str. 1.

Zadnja posodobitev: 24. februar 2022Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov