Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Вторник, 8 юни 2021 г. - Страсбург
 Последващи изменения на ETIAS: полицейско и съдебно сътрудничество ***I
 Последващи изменения на ETIAS: граници и визи ***I
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2020/003 DE/GMH Guss – Германия
 Mобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Белгия – EGF/2020/005 BE/Swissport
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Нидерландия EGF/2020/004 NL/KLM
 Mобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия – EGF/2020/007 FI/Finnair
 Последващи изменения на ETIAS: ECRIS-TCN ***I
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: удължаване на преходния период, предвиден в член 89, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 648/2012
 Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол ***II
 Европейски социален фонд плюс (ЕФС+) за периода 2021-2027 г. ***II
Текстове (143 kb)
Правна информация - Политика за поверителност