Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Tirsdag den 8. juni 2021 - Strasbourg
 ETIAS-konsekvensændringer: politisamarbejde og retligt samarbejde ***I
 ETIAS-konsekvensændringer: grænser og visa ***I
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2020/003 DE/GMH Guss – Tyskland
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2020/005 BE/Swissport - Belgien
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2020/004 NL/KLM - Nederlandene
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2020/007 FI/Finnair - Finland
 ETIAS-konsekvensændringer: ECRIS-TCN ***I
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: forlængelse af den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 89, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012
 Oprettelse af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr ***II
 Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) 2021-2027 ***II
Tekster (88 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik