Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Wtorek, 8 czerwca 2021 r. - Strasburg
 Zmiany następcze w ETIAS: współpraca policyjna i sądowa ***I
 Zmiany następcze w ETIAS: granice i wizy ***I
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – EGF/2020/003 DE/GMH Guss – Niemcy
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – EGF/2020/005 BE/Swissport – Belgia
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Niderlandy – EGF/2020/004 NL/KLM
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię – EGF/2020/007 FI/Finnair
 Zmiany następcze w ETIAS: system ECRIS-TCN ***I
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: przedłużenie okresu przejściowy, o którym mowa w art. 89 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 648/2012
 Ustanowienie instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej ***II
 Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) na lata 2021-2027 ***II
Teksty (94 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności