Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Utorok, 8. júna 2021 - Štrasburg
 Následné zmeny systému ETIAS: policajná a justičná spolupráca ***I
 Následné zmeny systému ETIAS: hranice a víza ***I
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2020/003 DE/GMH Guss – Nemecko
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2020/005 BE/Swissport – Belgicko
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2020/004 NL/KLM – Holandsko
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2020/007 FI/Finnair – Fínsko
 Následné zmeny systému ETIAS: ECRIS-TCN ***I
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: predĺženie prechodného obdobia podľa článku 89 ods. 1 prvého pododseku nariadenia (EÚ) č. 648/2012
 Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ***II
 Európsky sociálny fond plus (ESF+) na roky 2021 – 2027 ***II
Texty (88 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia