Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 8 juni 2021 - Strasbourg
 Följdändringar avseende Etias: polissamarbete och rättsligt samarbete ***I
 Följdändringar avseende Etias: gränser och viseringar ***I
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2020/003 DE/GMH Guss – Tyskland
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2020/005 BE/Swissport - Belgien
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2020/004 NL/ KLM - Nederländerna
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2020/007 FI/Finnair – Finland
 Följdändringar avseende Etias: Ecris-TCN ***I
 P9_TA(2021)0270
 Inrättande av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning ***II
 Europeiska socialfonden+ (ESF+) 2021–2027 ***II
Texter (89 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy