Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 - Στρασβούργο
 Καθεστώς και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
 Μεταβατικές διατάξεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628) ***I
 Σύγκρουση συμφερόντων του πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατία
 Αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης σχετικά με την COVID-19: αντίκτυπος της παρέκκλισης από τη συμφωνία TRIPS του ΠΟΕ όσον αφορά τα εμβόλια κατά της COVID-19, τη θεραπεία, τον εξοπλισμό και την αύξηση της ικανότητας παραγωγής και παρασκευής σε αναπτυσσόμενες χώρες
 Ανώτατο όριο καταλοίπων για την ιμιδακλοπρίδη
 Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της φλουμιοξαζίνης
 Η στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για την ψηφιακή δεκαετία
 Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 περί αιρεσιμότητος
 Ο έλεγχος του Κοινοβουλίου σχετικά με την εν εξελίξει αξιολόγηση από την Επιτροπή και το Συμβούλιο των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
 Παραβίαση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού και χρησιμοποίηση ανηλίκων από τις μαροκινές αρχές στη μεταναστευτική κρίση στη Ceuta
 Η κατάσταση στη Σρι Λάνκα, ιδίως οι συλλήψεις στο πλαίσιο του νόμου περί πρόληψης της τρομοκρατίας
 Ο χαρακτηρισμός γερμανικών ΜΚΟ ως «ανεπιθύμητων οργανώσεων» από τη Ρωσία και η κράτηση του Andrei Pivovarov
 Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η πολιτική κατάσταση στην Κούβα
 Συστηματική καταστολή στη Λευκορωσία και οι συνέπειές της για την ευρωπαϊκή ασφάλεια κατόπιν απαγωγών από πολιτικό αεροσκάφος της ΕΕ που εξαναγκάστηκε σε προσγείωση από τις λευκορωσικές αρχές
 Η κατάσταση στο Αφγανιστάν
 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Τέλος στα Κλουβιά»
 Προώθηση της ισότητας των φύλων όσον αφορά την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία στους τομείς των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM)
 Μελλοντική χρηματοδότηση του ραδιοφωνικού δικτύου Euranet Plus από την ΕΕ
Κείμενα (909 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου