Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 10. juuni 2021 - Strasbourg
 Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused
 Üleminekusätted COVID19 kriisi mõju leevendamiseks (määruse (EL) 2016/1628 muutmine) ***I
 Tšehhi Vabariigi peaministri huvide konflikt
 COVID-19 ülemaailmse probleemi lahendamine: WTO TRIPS kokkuleppe suhtes erandi tegemise mõju COVID-19 vaktsiinidele, ravile, varustusele ja tootmisvõimsuse suurendamisele arengumaades
 Imidaklopriidi jääkide piirnorm
 Toimeained, sh flumioksasiin
 ELi küberturvalisuse strateegia digikümnendi jaoks
 Õigusriigi olukord Euroopa Liidus ja õigusriigi tingimuste täitmist käsitleva määruse (EL, Euratom) 2020/2092 kohaldamine
 Euroopa Parlamendi järelevalve riiklike taaste- ja vastupidavuskavade komisjoni ja nõukogu poolse käimasoleva hindamise üle
 ÜRO lapse õiguste konventsiooni rikkumine ja alaealiste kasutamine Maroko ametivõimude poolt Ceuta rändekriisis
 Olukord Sri Lankas, eelkõige vahistamised terrorismi tõkestamise seaduse alusel
 Saksamaa vabaühenduste kandmine Venemaa poolt ebasoovitavate organsatsioonide loetellu ja Andrei Pivovarovi kinnipidamine
 Inimõigused ja poliitiline olukord Kuubas
 Süstemaatilised repressioonid Valgevenes ja selle tagajärjed Euroopa julgeolekule pärast ELi tsiviillennuki Valgevene ametivõimude poolset kaaperdamist
 Afganistani olukord
 Euroopa kodanikualgatus „Lõpp puuriajastule!“
 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika valdkonna hariduses ja karjääris
 Raadiovõrgu Euranet Plus tulevane ELi-poolne rahastamine
Tekstid (483 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika