Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Hyväksytyt tekstit
Torstai 10. kesäkuuta 2021 - Strasbourg
 Oikeusasiamiehen tehtävien hoitamista koskeva ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot
 Siirtymäsäännökset covid-19-kriisin vaikutusten huomioon ottamiseksi (asetuksen (EU) 2016/1628 muuttaminen) ***I
 Tšekin tasavallan pääministeriä koskeva eturistiriita
 Maailmanlaajuiseen covid-19-haasteeseen vastaaminen: WTO:n TRIPS-sopimukseen liittyvän poikkeuksen vaikutukset covid-19-rokotteisiin, hoitoon, välineistöön ja tuotanto- ja valmistuskapasiteetin lisäämiseen kehitysmaissa
 Imidaklopridin enimmäisjäämäpitoisuus
 Tehoaineet, myös flumioksatsiini
 EU:n kyberturvallisuusstrategia digitaaliselle vuosikymmenelle
 Oikeusvaltiotilanne Euroopan unionissa ja ehdollisuusjärjestelmästä annetun asetuksen (EU, Euratom) 2020/2092 soveltaminen
 Euroopan parlamentin tutkimus komission ja neuvoston parhaillaan suorittamasta kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien arvioinnista
 YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen rikkominen ja Marokon viranomaisten alaikäisten hyödyntäminen Ceutan muuttoliikekriisissä
 Sri Lankan tilanne ja erityisesti terrorismintorjuntalain nojalla tehdyt pidätykset
 Saksalaisten kansalaisjärjestöjen luokitteleminen epätoivotuiksi järjestöiksi Venäjällä ja Andrei Pivovarovin pidättäminen
 Kuuban ihmisoikeustilanne ja poliittinen tilanne
 Valko-Venäjän järjestelmälliset sortotoimet ja niiden seuraukset Euroopan turvallisuudelle Valko-Venäjän viranomaisten kaappaamasta EU:n siviililentokoneesta tehtyjen pidätysten jälkeen
 Afganistanin tilanne
 Eurooppalainen kansalaisaloite "End the Cage Age"
 Sukupuolten tasa-arvon edistäminen luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan (STEM) alojen koulutuksessa ja uralla
 EU:n tuleva rahoitus Euranet Plus -radioverkostolle
Tekstit (517 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö