Ar ais 
 Ar aghaidh 
PVTACRE
Téacsanna atá glactha
Déardaoin, 10 Meitheamh 2021 - Strasbourg
 Na rialacháin agus na coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an Ombudsmans
 Forálacha sealadacha chun aghaidh a thabhairt ar thionchar ghéarchéim COVID-19 (leasú ar Rialachán (AE) 2016/1628) ***I
 Tabhairt faoi dhúshlán domhanda COVID-19: éifeachtaí an tarscaoilte ar Chomhaontú TRIPS EDT maidir le vacsaíní COVID-19, cóireáil, treallamh, méadú ar tháirgeadh agus acmhainneacht mhonaraíochta i dtíortha i mbéal forbartha
 Uasteorainn iarmhar le haghaidh imidacloprid
 Agóid de bhun Riail 112 (2) agus (3): Substaintí gníomhacha, lena n-áirítear flumioxazine
 Comhionannas idir mná agus fir a chur chun cinn san oideachas agus i ngairmeacha i réimse na heolaíochta, na teicneolaíochta, na hinnealtóireachta agus na matamaitice (ETIM)
Téacsanna (212 kb)
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais