Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2021. gada 10. jūnijs - Strasbūra
 Noteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi
 Pārejas noteikumi nolūkā mazināt Covid-19 izraisītās krīzes ietekmi (grozījumi Regulā (ES) 2016/1628) ***I
 Čehijas premjerministra interešu konflikts
 Vispārējās Covid-19 pandēmijas radītās krīzes novēršana: ietekme, ko jaunattīstības valstīs radītu atbrīvojums no PTO TRIPS līguma ievērošanas attiecībā uz Covid-19 vakcīnām, ārstēšanu un aprīkojumu, kā arī ražošanas un izgatavošanas jaudas palielināšanu
 Maksimāli pieļaujamais imidakloprīda atlieku saturs
 Darbīgās vielas, tostarp flumioksazīns
 ES kiberdrošības stratēģija digitālajai desmitgadei
 Stāvoklis tiesiskuma jomā Eiropas Savienībā un Tiesiskuma nosacījumu regulas (ES, Euratom) 2020/2092 piemērošana
 Eiropas Parlamenta pārbaude attiecībā uz Komisijas un Padomes pašlaik īstenoto nacionālo atveseļošanas un noturības plānu novērtēšanu
 Marokas iestāžu izdarītais ANO Konvencijas par bērna tiesībām pārkāpums, izmantojot migrācijas krīzē Seūtā nepilngadīgas personas
 Stāvoklis Šrilankā, jo īpaši aizturēšana saskaņā ar Terorisma novēršanas tiesību aktu
 Vācijas NVO iekļaušana Krievijas nevēlamo organizāciju sarakstā un Andreja Pivovarova aizturēšana
 Cilvēktiesību un politiskais stāvoklis Kubā
 Sistemātiskās represijas Baltkrievijā un to sekas attiecībā uz Eiropas drošību pēc nolaupīšanas no Baltkrievijas iestāžu pārtvertās ES civilās lidmašīnas
 Stāvoklis Afganistānā
 Eiropas pilsoņu iniciatīva "End the Cage Age" ("Izbeigt sprostu laikmetu")
 Dzimumu līdztiesības veicināšana ar zinātni, tehnoloģiju, inženierzinātnēm un matemātiku (STEM) saistītā izglītībā un karjeras veidošanā
 Turpmāks ES finansējums radiotīklam "Euranet Plus"
Teksti (508 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika