Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Testi adottati
Il-Ħamis, 10 ta' Ġunju 2021 - Strasburgu
 Regolamenti u kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman
 Dispożizzjonijiet tranżitorji biex jiġi indirizzat l-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 (emenda tar-Regolament (UE) 2016/1628) ***I
 Il-kunflitt ta' interess tal-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka
 Nindirizzaw l-isfida globali tal-COVID-19: l-effetti tas-sospensjoni tal-ftehim TRIPS tad-WTO fuq il-vaċċini, it-trattament, it-tagħmir u l-kapaċità ta' produzzjoni fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw
 Limitu massimu ta' residwi għall-imidacloprid
 Sustanzi attivi, inkluża l-flumjoksażina
 L-Istrateġija tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà għad-Deċennju Diġitali
 Is-sitwazzjoni tal-Istat tad-Dritt fl-Unjoni Ewropea u l-applikazzjoni tar-Regolament 2020/2092 (UE, Euratom) dwar il-Kondizzjonalità
 L-iskrutinju tal-Parlament dwar il-valutazzjoni li qed issir mill-Kummissjoni u mill-Kunsill tal-pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza
 Il-ksur tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-użu tal-minorenni mill-awtoritajiet Marokkini fil-kriżi migratorja f'Ceuta
 Is-sitwazzjoni fis-Sri Lanka, b'mod partikolari l-arresti f'applikazzjoni tal-Att dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu
 L-elenkar ta' NGOs Ġermaniżi bħala "organizzazzjonijiet mhux mixtieqa" mir-Russja u d-detenzjoni ta' Andrei Pivovarov
 Id-drittijiet tal-bniedem u s-sitwazzjoni politika f'Kuba
 Ir-repressjoni sistematika fil-Belarussja u l-konsegwenzi tagħha għas-sigurtà Ewropea wara l-każijiet ta' ħtif minn ajruplan ċivili tal-UE interċettat mill-awtoritajiet Belarussi
 Is-sitwazzjoni fl-Afganistan
 L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej "End the cage age" (Daqshekk annimali fil-gaġeġ)
 Tħeġġiġ tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-edukazzjoni u l-karrieri fl-oqsma tax-xjenza, tat-teknoloġija, tal-inġinerija u tal-matematika (STEM)
 Il-finanzjament futur tal-UE tan-network tar-radju Euranet Plus
Testi (526 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza