Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 10 juni 2021 - Strasbourg
 Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning
 Övergångsbestämmelser i syfte att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen (ändring av förordning (EU) 2016/1628) ***I
 Den tjeckiska premiärministerns intressekonflikt
 Hanteringen av de globala utmaningarna till följd av covid-19: effekterna av undantaget från WTO:s Trips-avtal för vacciner, behandling, utrustning och ökad produktions- och tillverkningskapacitet i utvecklingsländerna när det gäller covid-19
 Gränsvärde för högsta tillåtna resthalter av imidakloprid
 Verksamma ämnen, däribland flumioxazin
 EU:s strategi för cybersäkerhet för ett digitalt decennium
 Rättsstatssituationen i EU och tillämpning av förordning (EU, Euratom) 2020/2092 om villkorlighet
 Europaparlamentets granskning av kommissionens och rådets pågående utvärdering av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna
 Överträdelser av FN:s konvention om barnets rättigheter och utnyttjande av minderåriga från de marockanska myndigheternas sida i samband med migrationskrisen i Ceuta
 Situationen i Sri Lanka, särskilt gripandena grundade på lagen om förebyggande av terrorism
 Rysslands förtecknande av tyska icke-statliga organisationer som "icke önskvärda organisationer" samt gripandet av Andrej Pivovarov
 Människorättssituationen och den politiska situationen i Kuba
 Systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna
 Situationen i Afghanistan
 Det europeiska medborgarinitiativet ”End the cage age”
 Främjande av jämställdhet i utbildning och yrkesliv på områdena naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik
 Framtida EU-finansiering av radionätet Euranet Plus
Texter (500 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy