Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 23. června 2021 - Brusel
 Společná ustanovení pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a finanční pravidla pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky na období 2021–2027 ***II
 Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti na období 2021–2027 ***II
 Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti na období 2021–2027 ***II
 Ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) ***I
 Přeshraniční platby v Unii (kodifikované znění) ***I
 Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv
 Dohoda mezi EU a Thajskem: změna koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie ***
 Dohoda mezi EU a Indonésií: změna koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie ***
 Dohoda mezi EU a Argentinou: změna koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie ***
 Výzvy a příležitosti pro odvětví rybolovu v Černém moři
 Úloha rozvojové spolupráce a humanitární pomoci EU při řešení dopadů pandemie COVID-19
Texty (194 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí