Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 23. lipnja 2021. - Bruxelles
 Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za 2021. - 2027. ***II
 Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond za razdoblje 2021.–2027. ***II
 Posebne odredbe za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) uz potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja za razdoblje 2021.–2027. ***II
 Mjere očuvanja i provedbe koje se primjenjuju na regulatornom području Organizacije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika ***I
 Prekogranična plaćanja u Uniji (kodificirani tekst) ***I
 Propisi i opći uvjeti kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana
 Sporazum između EU-a i Tajlanda: izmjena koncesija za sve carinske kvote uvrštene u Raspored EU-a CLXXV zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije ***
 Sporazum između EU-a i Indonezije: izmjena koncesija za sve carinske kvote uključene u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije ***
 Sporazum između EU-a i Argentine: izmjena koncesija za sve carinske kvote uključene u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije ***
 Izazovi i prilike za sektor ribarstva u Crnom moru
 Uloga razvojne suradnje i humanitarne pomoći EU-a u svrhu rješavanja posljedica pandemije bolesti COVID-19
Tekstovi (175 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti