Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2021 m. birželio 23 d. - Briuselis
 Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo, Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės 2021–2027 m. laikotarpiui ***II
 Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir Sanglaudos fondas 2021–2027 m. ***II
 Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG), kuris remiamas Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšomis 2021–2027 m. laikotarpiui ***II
 Išsaugojimo ir vykdymo užtikrinimo priemonių, taikytinų Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO) reguliuojamame rajone, nustatymas ***I
 Tarptautiniai mokėjimai Sąjungoje (kodifikuota redakcija) ***I
 Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos
 Sąjungos ir Tailando Karalystės susitarimas dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos ***
 ES ir Indonezijos susitarimas dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos ***
 ES ir Argentinos susitarimas dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos ***
 Juodosios jūros žuvininkystės sektoriaus iššūkiai ir galimybės
 ES vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos vaidmuo šalinant COVID-19 pandemijos padarinius
Tekstai (185 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika