Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 23 juni 2021 - Brussel
 Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds voor een rechtvaardige transitie, het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid 2021-2027 ***II
 Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en Cohesiefonds 2021-2027 ***II
 Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en door externe financieringsinstrumenten 2021-2027 ***II
 Instandhoudings- en handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO) ***I
 Grensoverschrijdende betalingen in de Unie (codificatie) ***I
 Statuut van de Europese Ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt
 Overeenkomst EU/Thailand: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten naar aanleiding van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ***
 Overeenkomst EU/Indonesië: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ***
 Overeenkomst EU/Argentinië: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ***
 Uitdagingen en kansen voor de visserijsector in de Zwarte Zee
 De rol van de ontwikkelingssamenwerking en humanitaire bijstand van de EU bij het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-pandemie
Teksten (196 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid