Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Onsdagen den 23 juni 2021 - Bryssel
 Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering 2021–2027 ***II
 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden 2021–2027 ***II
 Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder 2021–2027 ***II
 Bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del ***I
 Gränsöverskridande betalningar i unionen (kodifiering) ***I
 Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning
 Avtal mellan EU och Thailand: ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***
 Avtal mellan EU och Indonesien: ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***
 Avtal mellan EU och Argentina: ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***
 Utmaningar och möjligheter för fiskerisektorn i Svarta havet
 Rollen för EU:s utvecklingssamarbete och humanitära bistånd i hanteringen av följderna av covid-19-pandemin
Texter (189 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy