Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 24. juuni 2021 - Brüssel
 Euroopa kliimamäärus ***I
 Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte asutamine *
 Õiglase ülemineku mehhanismi raames loodav avaliku sektori laenurahastu***I
 Loomade ja loomsete saaduste ametlik kontroll, et tagada antimikroobikumide teatavate kasutusviiside keelu järgimine ***I
 Komisjoni 2020. aasta aruanne õigusriigi kohta
 Seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste olukord ELis seoses naiste tervisega
 Rahvastiku ja arengu rahvusvahelise konverentsi 25. aastapäev (ICPD/15) (Nairobi tippkohtumine)
 Euroopa Liidu õigusloome kvaliteet ning subsidiaarsus ja proportsionaalsus – raport parema õigusloome kohta, mis käsitleb aastaid 2017, 2018 ja 2019
 Bosniat ja Hertsegoviinat käsitlevad 2019.–2020. aasta aruanded
Tekstid (569 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika