Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Вторник, 6 юли 2021 г. - Страсбург
 Оптимизиране на мерките за осъществяването на TEN-T ***II
 Използване на технологии за обработване на данни за целите на борбата с онлайн сексуалното насилие над деца (временна дерогация от Директива 2002/58/ЕО) ***I
 Признаване на свидетелства от трети държави за плаване по вътрешните водни пътища ***I
 Проект на коригиращ бюджет № 3/2021 г.: излишък от финансовата 2020 година
 Агенция на Европейския съюз за основните права ***
 Спогодбата Интербус: Протокол относно международните редовни и специализирани редовни превози на пътници, извършвани с автобуси ***
 Фонд „Вътрешна сигурност“ ***II
 Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури ***II
 Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2021 – 2027 г. ***II
Текстове (59 kb)
Правна информация - Политика за поверителност