Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 6. juuli 2021 - Strasbourg
 TENT rajamiseks võetavate meetmete tõhustamine ***II
 Andmetöötlustehnoloogia laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemiseks internetis (ajutine erand direktiivist 2002/58/EÜ) ***I
 Kolmandate riikide tunnistuste tunnustamine siseveelaevanduse valdkonnas ***I
 Paranduseelarve projekt nr 3/2021: 2020. aasta ülejääk
 Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet ***
 Interbusi kokkulepe: protokoll bussidega toimuva rahvusvahelise sõitjate liiniveo ja eriotstarbelise liiniveo kohta ***
 Sisejulgeolekufond ***II
 Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond ***II
 Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond 2021–2027 ***II
Tekstid (39 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika