Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 6. heinäkuuta 2021 - Strasbourg
 Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamisen yhdenmukaistamistoimenpiteet ***II
 Teknologiat, joita käytetään tietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi (tilapäinen poikkeus direktiivistä 2002/58/EY) ***I
 Kolmansien maiden todistusten tunnustaminen sisävesiliikenteen alalla ***I
 Lisätalousarvioesitys nro 3/2021: varainhoitovuoden 2020 ylijäämä
 Euroopan unionin perusoikeusvirasto ***
 Interbus-sopimus: linja-autoilla harjoitettavaa säännöllistä kansainvälistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä koskeva pöytäkirja ***
 Sisäisen turvallisuuden rahasto***II
 Meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto ***II
 Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 2021–2027 ***II
Tekstit (40 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö