Ar ais 
 Ar aghaidh 
PVTACRE
Téacsanna atá glactha
Dé Máirt, 6 Iúil 2021 - Strasbourg
 Bearta cuíchóirithe maidir le TEN-T a chur i gcrích ***II
 Teicneolaíochtaí a úsáid chun sonraí a phróiseáil chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a chomhrac (maolú sealadach ar Threoir 2002/58/CE) ***I
 Bearta idirthréimhseacha chun teastais tríú tír a aithint ***I
 Dréachtbhuiséad Leasaitheach Uimh. 3/2021 : barrachas ón bhliain airgeadais 2020
 Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha ***
 Comhaontú Interbus: Prótacal maidir le hiompar tráthrialta idirnáisiúnta agus iompar tráthrialta speisialta paisinéirí de chóiste agus de bhus ***
 An Ciste Slándála Inmheánaí ***II
 An Ciste Eorpach Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe ***II
 An Ciste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht 2021-2027 ***II
Téacsanna (43 kb)
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais