Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2021. gada 6. jūlijs - Strasbūra
 Pasākumu racionalizēšana ar mērķi veicināt TEN-T ieviešanu ***II
 Tehnoloģiju izmantošana, lai apstrādātu persondatus un citus datus nolūkā apkarot seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē (pagaidu atkāpšanās no Direktīvas 2002/58/EK) ***I
 Profesionālo kvalifikāciju atzīšana kuģošanā pa iekšzemes ūdensceļiem ***I
 2021. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3 projekts - 2020. finanšu gada pārpalikums
 Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra ***
 Interbus nolīgums: Protokols par pasažieru starptautiskajiem regulārajiem un speciālajiem regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem ***
 Iekšējās drošības fonda izveide ***II
 Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonds ***II
 Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 2021.-2027. gadam ***II
Teksti (40 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika