Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Wtorek, 6 lipca 2021 r. - Strasburg
 Usprawnienie środków na rzecz realizacji TEN-T ***II
 Wykorzystywanie technologii do przetwarzania danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2002/58/WE) ***I
 Uznawanie świadectw państw trzecich w żegludze śródlądowej ***I
 Projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok 2021 – zapisanie nadwyżki za rok budżetowy
 Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej ***
 Umowa INTERBUS: protokół w sprawie międzynarodowych regularnych i regularnych specjalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami ***
 Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego ***II
 Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury ***II
 Fundusz Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021–2027 ***II
Teksty (41 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności