Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 6 juli 2021 - Strasbourg
 Rationaliseringsåtgärder för förverkligandet av TEN-T ***II
 Användning av teknik för behandling av data i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet (tillfälligt undantag från direktiv 2002/58/EG) ***I
 Erkännande av bevis från tredjeland i inlandssjöfarten ***I
 Förslag till ändringsbudget nr 3/2021: överskott från budgetåret 2020
 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter ***
 Interbus-överenskommelsen: Protokollet om internationell linjetrafik och särskild linjetrafik för persontransport med buss ***
 Fonden för inre säkerhet ***II
 Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden ***II
 Asyl-, migrations- och integrationsfonden 2021-2027 ***II
Texter (41 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy