Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Streda, 7. júla 2021 - Štrasburg
 Bezpečnosť železníc a signalizácia: posúdenie aktuálneho stavu zavádzania ERTMS
 Obchodné aspekty a dôsledky pandémie ochorenia COVID-19
 Spoločný systém dane z pridanej hodnoty: prenesenie vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom určiť význam pojmov používaných v určitých ustanoveniach *
 Zmeny rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu
 Finančná činnosť Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2020
 Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019
 Geneticky modifikovaná sója DAS-81419-2
 Geneticky modifikovaná sója DAS-81419-2 × DAS–44406–6
 Geneticky modifikovaná kukurica 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúcu kombináciu dvoch alebo troch genetických modifikácií 1507, MIR162, MON810 a NK603
 Geneticky modifikovaná kukurica Bt 11 (SYN-BTØ11-1)
 Ochrana finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom - výročná správa za rok 2019
 Vplyv veterných elektrární na mori a ďalších systémov výroby energie z obnoviteľných zdrojov na odvetvie rybolovu
 Nástroj na prepájanie Európy ***II
 Opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu o finančných následkoch uplynutia platnosti Zmluvy o založení ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele ***
 Riadenie aktív ESUO v likvidácii a riadenie aktív Výskumného fondu uhlia a ocele *
 Vízový informačný systém (VIS): vybavovanie žiadostí o víza ***II
 Vízový informačný systém (VIS): podmienky prístupu k ostatným informačným systémom EÚ na účely VIS ***II
 Integrované riadenie hraníc: Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku 2021 – 2027 ***II
 Dialógy s občanmi a účasť občanov na rozhodovaní EÚ
 Spolupráca medzi EÚ a NATO v kontexte transatlantických vzťahov
 Starnutie starého kontinentu – možnosti a výzvy súvisiace s politikou v oblasti starnutia po roku 2020
Texty (788 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia