Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 8. juuli 2021 - Strasbourg
 Suuniste koostamine üldise tingimuslikkuse korra kohaldamiseks liidu eelarve kaitse eesmärgil
 Kogu maailmas rakendatav inimõiguste rikkujate vastane ELi sanktsioonirežiim (ELi Magnitski akt)
 Schengeni ala toimimist käsitlev aastaaruanne
 Euroopa Ravimiamet ***I
 Liidu üldine keskkonnaalane tegevusprogramm aastani 2030 ***I
 Uus Euroopa teadusruum teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks
 Erikomisjonide ja uurimiskomisjoni liikmete arv
 Ahmadreza Djalali juhtum Iraanis
 Hongkong, eelkõige Apple Daily juhtum
 Surmanuhtlus Saudi Araabias, eelkõige Mustafa Hashem al-Darwishi ja Abdullah al-Howaiti juhtumid
 Makromajandusliku õigusraamistiku läbivaatamine
 Olukord Nicaraguas
 Opositsiooni, eelkõige HDP mahasurumine Türgis
 Antarktika merekaitsealade loomine ja LõunaJäämere elurikkuse kaitsmine
 ELi õiguse ja Ungari LGBTIQ kodanike õiguste rikkumine Ungari parlamendis vastuvõetud seadusemuudatuste tagajärjel
Tekstid (694 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika