Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 8 juli 2021 - Straatsburg
 Opstelling van richtsnoeren voor de toepassing van het algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting
 Wereldwijde regeling voor sancties op het gebied van de mensenrechten (EU-Magnitski-wet)
 Jaarverslag over de werking van het Schengengebied
 Europees Geneesmiddelenbureau ***I
 Algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 ***I
 Een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie
 Het aantal leden van de bijzondere commissies en de enquêtecommissie
 Het geval van Ahmadreza Djalali in Iran
 Hongkong, in het bijzonder het geval van Apple Daily
 De doodstraf in Saudi-Arabië, met name de gevallen van Mustafa Hashem al-Darwish en Abdullah al-Howaiti
 Herziening van het macro-economische wetgevingskader
 De situatie in Nicaragua
 Onderdrukking van de oppositie in Turkije en in het bijzonder van de HDP
 Vaststelling van Antarctische beschermde mariene gebieden (MPA’s) en behoud van de biodiversiteit in de Zuidelijke Oceaan
 Schending van het EU-recht en van de rechten van lhbtiq-burgers in Hongarije als gevolg van de door het Hongaarse parlement aangenomen wetswijzigingen
Teksten (758 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid