Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 8 lipca 2021 r. - Strasburg
 Opracowanie wytycznych dotyczących stosowania ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii
 Globalny system sankcji UE za naruszenia praw człowieka (unijna ustawa Magnickiego)
 Sprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen
 Europejska Agencja Leków ***I
 Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2030 r. ***I
 Nowa europejska przestrzeń badawcza na rzecz badań naukowych i innowacji
 Skład liczbowy komisji specjalnych i komisji śledczych
 Sprawa Ahmadrezy Djalalego (Iran)
 Hongkong, w szczególności sprawa dziennika Apple Daily
 Kara śmierci w Arabii Saudyjskiej, w szczególności sprawa Mustafy Haszema al-Darwisza i Abdullaha al-Huwaitiego
 Przegląd makroekonomicznych ram legislacyjnych
 Sytuacja w Nikaragui
 Represje wobec opozycji w Turcji, w szczególności Ludowej Partii Demokratycznej (HDP)
 Ustanowienie antarktycznych chronionych stref morskich i ochrona różnorodności biologicznej Oceanu Południowego
 Naruszenia prawa UE i praw obywateli LGBTIQ na Węgrzech w wyniku zmiany ustawy przez węgierski parlament
Teksty (760 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności