Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 8. júla 2021 - Štrasburg
 Vypracovanie pokynov na uplatňovanie všeobecného režimu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie
 Globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv (Magnitského zákon EÚ)
 Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru
 Európska agentúra pre lieky ***I
 Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2030 ***I
 Nový EVP pre výskum a inovácie
 Počet členov osobitných výborov a vyšetrovacieho výboru
 Prípad Ahmadrezu Džalálího v Iráne
 Hong Kong, najmä prípad Apple Daily
 Trest smrti v Saudskej Arábii, najmä prípady Mustafu Hashema al-Darwisha a Abdulláha al-Hovajtiho
 Preskúmanie makroekonomického legislatívneho rámca
 Situácia v Nikarague
 Represie voči opozícii v Turecku, najmä voči Ľudovodemokratickej strane (HDP)
 Zriadenie antarktických chránených morských oblastí a ochrana biodiverzity Južného oceánu
 Porušenia práva EÚ a práv LGBTIQ občanov v Maďarsku v dôsledku právnych zmien prijatých v maďarskom parlamente
Texty (715 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia