Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 14. septembra 2021 - Štrasburg
 Práva Spoločenstva k odrodám rastlín: predĺženie trvania účinku v prípade niektorých odrôd ***I
 Žiadosť o ochranu výsad a imunít Guyho Verhofstadta
 Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii *
 Práva LGBTIQ osôb v EÚ
 Smerovanie k perspektívnej vnútrozemskej vodnej doprave v Európe
 Posilnenie partnerstva s najvzdialenejšími regiónmi EÚ
 Nový prístup k námornej stratégii v oblasti Atlantického oceánu
 Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb ***I
 Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia ***I
Texty (645 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia