Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 15. september 2021 - Strasbourg
 Paranduseelarve projekt nr 1/2021 – Brexitiga kohanemise reserv
 Läbi La Manche’i väina aluse tunneli raudteeühendust pakkuvate raudteeveo-ettevõtjate ohutussertifikaatide ja tegevuslubade kestvuse pikendamine***I
 Kolmandatest riikidest liitu eksporditud loomade ja loomsete saaduste ametlik kontroll, et tagada antimikroobikumide teatavate kasutusviiside keelu järgimine ***I
 Brexitiga kohanemise reserv ***I
 ELi sinise kaardi direktiiv ***I
 Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) 2021–2027 ***II
Tekstid (35 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika