Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 15 september 2021 - Straatsburg
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2021: reserve voor aanpassing aan de brexit
 Verlenging van de geldigheid van veiligheidscertificaten en vergunningen van spoorwegondernemingen die in de Kanaaltunnel opereren ***I
 Officiële controles op dieren en producten van dierlijke oorsprong die vanuit derde landen naar de Unie worden uitgevoerd om de naleving van het verbod op bepaalde toepassingen van antimicrobiële stoffen te waarborgen ***I
 Reserve voor aanpassing aan de brexit ***I
 Richtlijn inzake de Europese blauwe kaart ***I
 Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) 2021-2027 ***II
Teksten (38 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid