Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 16. september 2021 - Strasbourg
 Aftale mellem EU og Kap Verde om lempelse af reglerne for udstedelse af visa ***
 Ændring af Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA for så vidt angår tilpasning til EU-reglerne om beskyttelse af personoplysninger ***I
 Den europæiske efterforskningskendelse i straffesager: Tilpasning til EU-reglerne om beskyttelse af personoplysninger ***I
 Aftale mellem EU og Korea: Visse aspekter af lufttrafik ***
 En ny EU-Kina-strategi
 Retningen for de politiske forbindelser mellem EU og Rusland
 Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker *
 Rimelige arbejdsvilkår, rettigheder og social beskyttelse for platformsarbejdere – Nye beskæftigelsesformer, der er knyttet til den digitale udvikling
 Fiskere for fremtiden
 Planer og tiltag med henblik på at fremskynde overgangen til innovation uden brug af dyr inden for forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse
 Identifikation af kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, stk. 1, i TEUF
 Regeringens skærpede kurs mod protester og borgere i Cuba
 Sagen vedrørende menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor i De Forenede Arabiske Emirater
 Situationen i Kakuma-flygtningelejren i Kenya
 Gennemførelse af EU's krav om udveksling af skatteoplysninger
 Situationen i Afghanistan
 Situationen i Libanon
 Mediefrihed og yderligere forværring af retsstatsprincippet i Polen
 Styrkelse af gennemsigtigheden og integriteten i EU-institutionerne gennem oprettelse af et uafhængigt etisk organ i EU
Tekster (765 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik