Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο
 Συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων μεταξύ της ΕΕ και του Πράσινου Ακρωτηρίου ***
 Τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2002/465/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ευθυγράμμισή της με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***I
 Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας σε ποινικές υποθέσεις: ευθυγράμμιση με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***I
 Συμφωνία ΕΕ-Κορέας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών ***
 Μια νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας
 Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
 Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *
 Δίκαιες συνθήκες εργασίας, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους σε πλατφόρμα – νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη
 Αλιείς για το μέλλον
 Σχέδια και δράσεις για την επιτάχυνση της μετάβασης στην καινοτομία χωρίς τη χρήση ζώων στην έρευνα, τις δοκιμές κανονιστικού χαρακτήρα και την εκπαίδευση
 Χαρακτηρισμός της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ
 Κυβερνητικά μέτρα καταστολής εναντίον διαδηλώσεων και πολιτών στην Κούβα
 Η υπόθεση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
 Η κατάσταση στο προσφυγικό στρατόπεδο της Kakuma στην Κένυα
 Εφαρμογή των απαιτήσεων της ΕΕ για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών
 Η κατάσταση στο Αφγανιστάν
 Η κατάσταση στον Λίβανο
 Ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και περαιτέρω επιδείνωση του κράτους δικαίου στην Πολωνία
 Ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ με τη σύσταση ανεξάρτητου φορέα δεοντολογίας της ΕΕ
Κείμενα (1433 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου