Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 16. september 2021 - Strasbourg
 ELi ja Cabo Verde vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping ***
 Nõukogu raamotsuse 2002/465/JSK muutmine, et viia see vastavusse isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega ***I
 Euroopa uurimismäärus kriminaalasjades: vastavusse viimine isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega ***I
 ELi ja Korea vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping ***
 Uus ELiHiina strateegia
 ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suundumused
 Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised *
 Platvormitöötajate õiglased töötingimused, õigused ja sotsiaalkaitse – digitaalarenguga seotud tööhõive uued vormid
 Tulevased kalurid
 Kavad ja meetmed, millega kiirendada teadusuuringutes, kohustuslikes katsetes ja hariduses üleminekut innovatsioonile ilma loomkatseteta
 Soolise vägivalla määratlemine ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina
 Valitsusepoolne meeleavalduste ja kodanike mahasurumine Kuubas
 Inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtum Araabia Ühendemiraatides
 Olukord Kakuma põgenikelaagris Keenias
 Maksualast teabevahetust käsitlevate ELi nõuete täitmine
 Olukord Afganistanis
 Olukord Liibanonis
 Meediavabadus ja õigusriigi olukorra edasine halvenemine Poolas
 ELi institutsioonide läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamine sõltumatu ELi eetikaorgani loomise kaudu
Tekstid (745 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika