Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 16. syyskuuta 2021 - Strasbourg
 EU:n ja Kap Verden välinen viisumikäytäntöjen helpottamista koskeva sopimus ***
 Neuvoston puitepäätöksen 2002/465/YOS muuttaminen sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin ***I
 Rikosasioita koskeva eurooppalainen tutkintamääräys: mukauttaminen henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin ***I
 EU:n ja Korean välinen sopimus: tietyt lentoliikenteen näkökohdat ***
 EU:n uusi Kiina-strategia
 EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunta
 Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat *
 Oikeudenmukaiset työolot, oikeudet ja sosiaalinen suojelu alustatalouden työntekijöille - digitaaliseen kehitykseen liittyvät työllisyyden uudet muodot
 Tulevaisuuden kalastajat
 Suunnitelmat ja toimet, joilla vauhditetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa
 Sukupuolistuneen väkivallan määritteleminen uudeksi rikollisuuden alaksi, joka mainitaan SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa
 Hallituksen mielenosoituksiin ja kansalaisiin Kuubassa kohdistamat tukahduttamistoimet
 Ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tapaus Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa
 Kakuman pakolaisleirin tilanne Keniassa
 Verotietojen vaihtoa koskevien EU:n vaatimusten täytäntöönpano
 Afganistanin tilanne
 Libanonin tilanne
 Tiedotusvälineiden vapaus ja oikeusvaltion heikkeneminen edelleen Puolassa
 Avoimuuden ja lahjomattomuuden vahvistaminen EU:n toimielimissä perustamalla riippumaton EU:n eettinen elin
Tekstit (795 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö