Ar ais 
 Ar aghaidh 
PVTACRE
Téacsanna atá glactha
Déardaoin, 16 Meán Fómhair 2021 - Strasbourg
 Comhaontú um Eisiúint Víosaí idir AE agus Cabo Verde ***
 Leasú a dhéanamh ar Chinneadh Réime 2002/465/CGB ón gComhairle, a mhéid a bhaineann lena ailíniú le rialacha an AE maidir le sonraí pearsanta a chosaint ***I
 Ordú Imscrúdaithe Eorpach in ábhair choiriúla: ailíniú le rialacha an AE maidir le sonraí pearsanta a chosaint ***I
 Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Chóiré: gnéithe áirithe d’aersheirbhísí ***
 Straitéis nua AE-na Síne
 Treo an chaidrimh pholaitiúil AE- na Rúise
 Treoirlínte le haghaidh bheartais fostaíochta na mBallstát *
 Dálaí oibre cothroma, cearta agus cosaint shóisialta d’oibrithe ardáin – cineálacha nua fostaíochta atá nasctha le forbairt dhigiteach
 Iascairí amach anseo
 Foréigean inscnebhunaithe a shainaithint mar réimse nua coireachta a liostaítear in Airteagal 83(1) CFAE
 Cur chun feidhme cheanglais an Aontais maidir le faisnéis chánach a mhalartú
 An trédhearcacht agus an t-ionracas in institiúidí AE a neartú trí chomhlacht eitice neamhspleách AE a chur ar bun
Téacsanna (622 kb)
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais