Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Ketvirtadienis, 2021 m. rugsėjo 16 d. - Strasbūras
 ES ir Žaliojo Kyšulio susitarimas dėl paprastesnės vizų išdavimo tvarkos ***
 Tarybos pamatinio sprendimo 2002/465/TVR dalinis keitimas kiek tai susiję su jo suderinimu su ES asmens duomenų apsaugos taisyklėmis ***I
 Europos tyrimo orderis baudžiamosiose bylose: suderinimas su ES asmens duomenų apsaugos taisyklėmis ***I
 ES ir Korėjos susitarimas: oro susisiekimo paslaugų tam tikri aspektai ***
 Nauja ES ir Kinijos strategija
 ES ir Rusijos politinių santykių kryptis
 Valstybių narių užimtumo politikos gairės *
 Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra
 Ateities žvejai
 Planai ir veiksmai, kuriais siekiama paspartinti perėjimą prie inovacijų, kai moksliniuose tyrimuose, reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai
 Smurto lyties pagrindu nustatymas nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje
 Vyriausybės represijos prieš protestuotojus ir piliečius Kuboje
 Žmogaus teisių gynėjo Ahmedo Mansooro atvejis Jungtiniuose Arabų Emyratuose
 Padėtis Kakumos pabėgėlių stovykloje Kenijoje
 ES reikalavimų dėl keitimosi informacija mokesčių klausimais įgyvendinimas
 Padėtis Afganistane
 Padėtis Libane
 Žiniasklaidos laisvė ir toliau prastėjanti teisės viršenybės padėtis Lenkijoje
 Skaidrumo ir sąžiningumo didinimas ES institucijose įsteigiant nepriklausomą ES etikos organą
Tekstai (773 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika