Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2021. gada 16. septembris - Strasbūra
 Nolīgums starp ES un Kaboverdi par vīzu atvieglotu izsniegšanu ***
 Grozījumu izdarīšana Padomes Pamatlēmumā 2002/465/TI attiecībā uz tā saskaņošanu ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību ***I
 Eiropas izmeklēšanas rīkojums krimināllietās: saskaņošana ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību ***I
 ES un Korejas Nolīgums: daži gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspekti ***
 Jauna ES stratēģija attiecībā uz Ķīnu
 ES un Krievijas politisko attiecību ievirze
 Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes *
 Godīgi darba apstākļi, tiesības un sociālā aizsardzība platformā nodarbinātiem darbiniekiem — ar digitālo attīstību saistīti jauni nodarbinātības veidi
 Zvejnieki par nākotni
 Plāni un darbības pārejas paātrināšanai uz inovāciju bez dzīvnieku izmantošanas pētniecībā, obligātajā testēšanā un izglītībā
 Dzimumbalstītas vardarbības iekļaušana kā jauna noziegumu joma LESD 83. panta 1. punktā uzskaitītajā noziegumu jomu sarakstā
 Valdības vēršanās pret protestiem un pilsoņiem Kubā
 Cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor lieta Apvienotajos Arābu Emirātos
 Stāvoklis Kakumas bēgļu nometnē Kenijā
 ES prasību īstenošana attiecībā uz apmaiņu ar nodokļu informāciju
 Stāvoklis Afganistānā
 Stāvoklis Libānā
 Mediju brīvība un tiesiskuma tālāka pasliktināšanās Polijā
 Pārredzamības un integritātes stiprināšana ES iestādēs, izveidojot neatkarīgu ES ētikas struktūru
Teksti (779 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika