Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 16 september 2021 - Straatsburg
 Visumversoepelingsovereenkomst tussen de EU en Kaapverdië ***
 Wijziging van Kaderbesluit 2002/465/JBZ, met betrekking tot de aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens ***I
 Europees onderzoeksbevel in strafzaken: aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens ***I
 Overeenkomst EU-Korea: bepaalde aspecten van luchtdiensten ***
 Een nieuwe EU-strategie ten aanzien van China
 De koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
 Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten *
 Eerlijke arbeidsvoorwaarden, rechten en sociale bescherming voor platformwerkers - Nieuwe vormen van werkgelegenheid die gekoppeld zijn aan de digitale ontwikkeling
 Vissers voor de toekomst
 Plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs
 Aanmerken van gendergerelateerd geweld als een nieuwe vorm van criminaliteit als bedoeld in artikel 83, lid 1, VWEU
 Het hardhandige optreden van de regering tegen protesten en burgers in Cuba
 De zaak van mensenrechtenactivist Ahmed Mansoor in de Verenigde Arabische Emiraten
 De situatie in het vluchtelingenkamp Kakuma in Kenia
 Toepassing van de EU-voorschriften voor de uitwisseling van belastinggegevens
 De situatie in Afghanistan
 De situatie in Libanon
 De mediavrijheid en de verdere achteruitgang van de rechtsstaat in Polen
 Versterking van de transparantie en integriteit in de EU-instellingen door de oprichting van een onafhankelijk ethisch orgaan van de EU
Teksten (815 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid