Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 16. september 2021 - Strasbourg
 Sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov med EU in Zelenortskimi otoki ***
 Sprememba Okvirnega sklepa Sveta 2002/465/PNZ v zvezi z njegovo uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov ***I
 Evropski preiskovalni nalog v kazenskih zadevah: uskladitev s pravili EU o varstvu osebnih podatkov ***I
 Sporazum med EU in Korejo o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza ***
 Nova strategija za odnose med EU in Kitajsko
 Usmeritev političnih odnosov med EU in Rusijo
 Smernice za politike zaposlovanja držav članic *
 Pošteni delovni pogoji, pravice in socialna zaščita za platformne delavce ‒ nove oblike zaposlovanja, povezane z digitalnim razvojem
 Ribištvo v prihodnosti
 Načrti in ukrepi za pospešitev prehoda na inovacije brez uporabe živali v raziskavah, regulativnem testiranju in izobraževanju
 Opredelitev nasilja na podlagi spola kot novega področja kriminala, vključenega na seznam iz člena 83(1) PDEU
 Vladno zatiranje protestov in utišanje državljanov na Kubi
 Primer zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja v Združenih arabskih emiratih
 Razmere v begunskem taborišču Kakuma v Keniji
 Izvajanje zahtev EU za izmenjavo davčnih informacij
 Razmere v Afganistanu
 Razmere v Libanonu
 Medijska svoboda in slabšanje stanja pravne države na Poljskem
 Ustanovitev neodvisnega organa EU za etiko, da bi povečali preglednost in integriteto v institucijah EU
Besedila (708 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov