Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Вторник, 5 октомври 2021 г. - Страсбург
 Околна среда: Орхуската конвенция ***I
 Създаване на делегация в Парламентарната асамблея за партньорство между ЕС и Обединеното кралство и определяне на числения ѝ състав
 Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Гренландия и Дания ***
 Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Гренландия и Дания (резолюция)
 Подновяване на назначението на Юлия Лафранк в комитета, създаден съгласно член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз
 Назначаване на председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA)
 Временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти на Канарските острови *
Текстове (62 kb)
Правна информация - Политика за поверителност