Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Úterý, 5. října 2021 - Štrasburk
 Životní prostředí: Aarhuská úmluva ***I
 Zřízení delegace v Parlamentním shromáždění pro partnerství EU–Spojené království a stanovení jejího početního složení
 Dohoda mezi EU a Grónskem a Dánskem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu ***
 Dohoda mezi EU a Grónskem a Dánskem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (usnesení)
 Návrh na obnovení jmenování Julie Laffranqueové do výboru zřízeného podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie
 Jmenování předsedkyně Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)
 Dočasné pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz určitých průmyslových výrobků na Kanárské ostrovy *
Texty (39 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí